Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine na početku školske 2022/2023. godine u Bosni i Hercegovini radilo je 1.740 osnovnih škola, u koje je bilo upisano 260.326 učenika, što je u odnosu na prethodnu školsku godinu manje za 4.476 učenika, ili 1,7 posto.

U istoj školskoj godini srednje škole upisalo je 108.026 učenika raspoređenih u 314 škola. Broj učenika srednjih škola u odnosu na prošlu školsku godinu smanjio se za 0,2 posto, odnosno bio je upisan 231 učenik manje nego lani.

Ako se ti brojevi uporede sa školskom 2017/2018. godinom, kada je osnovne škole pohađalo 282.614 učenika, a srednje škole 124.368 učenika, dolazimo do podatka da je ukupan broj učenika smanjen za 9,5 posto. Od toga je učenika osnovnih škola manje za 7,9 posto, a učenika srednjih škola za 13,1 posto.

Da je riječ o negativnom trendu – sve lošiji natalitet i povećano iseljavanje – koji je zahvatio i susjedne zemlje, potvrđuju podaci za Hrvatsku i Srbiju. U istom periodu u kojem je broj učenika u osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini smanjen za 38.630 – od školske 2017/2018. do školske 2022/2023. – u Srbiji je broj učenika smanjen za 48.075, a u Hrvatskoj za 18.228.

U Federaciji BiH broj učenika smanjen je u posljednjih pet godina za 7,87 posto, a u Republici srpskoj za 7,36 posto.

Najveće smanjenje broja učenika u Federaciji BiH zabilježeno je u Posavskom kantonu, u kojem se broj učenika za samo pet godina smanjio za skoro trećinu – sa 2.246 na 1.575 (29,9 posto). Slično je bilo u Kantonu 10 i Unsko sanskom kantonu, gdje je broj učenika manji za 25,6 posto, odnosno za 25,1 posto.

Ipak, dva kantona zabilježila su rast broja učenika osnovnih škola. U proteklih pet godina došlo je do povećanja broja upisanih učenika u Bosansko-podrinjskom kantonu (6,48 posto) i u Kantonu Sarajevo (2,77 posto) u kojem prednjače općine Centar i Novi Grad. U Centru je broj učenika osnovnih škola za pet godina porastao za 16,2 posto, a u Novom Gradu za 9,4 posto. S druge strane, u Općini Ilidža došlo je u istom periodu do smanjenja broja učenika za 10,5 posto.