Pojedini posmatrači već neko vrijeme vide znakove upozorenja da bi SAD mogle biti uvučene u građanski rat ako nastave ovim putem rastuće političke i društvene podjele - zabrinutost je samo pojačana nakon napada na Kapitol 6. januara.

Do sada se u široj javnosti proširio utisak da se eventualno sprema građanski rat, a to upravo pokazuje nova Gallupova anketa.

Gledajući sve odrasle građane SAD-a koji su odgovorili na anketu, 43% ih je reklo da misli da je u njihovoj zemlji barem donekle vjerovatan građanski rat u narednoj deceniji.

Oni koji su se izjasnili kao 'jake demokrate' bili su generalno malo optimističniji, ali 40% ih je idalje držalo ovu poziciju. Većina 'jakih republikanaca', njih 54 posto, kaže da misli da dolazi građanski rat.

Izvor: Statista