Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine predložilo je Državnom ministarstvu pravde da odgode primjenu izmjena i dopuna Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) jer Vijeće ministara još uvijek nije odobrilo novac za rad odjela koji treba provjeravati imovinu sudija i tužilaca, rekao je predsjednik Vijeća Halil Lagumdžija tokom konferencije u Sarajevu gdje je prognozirao kašnjenje od šest do devet mjeseci za početak primjene Zakona uz strah da bi imenovanja i napredovanja nosilaca pravosudnih funkcija moglo biti blokirano.

Lagumdžija je na konferenciji Transparency Internationala u BiH kazao da Vijeće “nije ni blizu” spremno da počne sa primjenom Zakona o VSTV-u u odnosu na rad odjela za integritet jer im nedostaje novac i nisu popunjene pozicije uposlenih koji trebaju raditi na provjeri niti su imenovani vanjski savjetnici.

On je rekao da su zbog toga predložili Ministarstvu pravde BiH, kao predlagaču Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o VSTV-u, da odgode primjenu za nekoliko mjeseci. Ostalo je još 12 dana do početka primjene Zakona 23. decembra zbog čega je Lagumdžija i ranije govorio da postoji strah da će imenovanja i napredovanja sudija i tužilaca biti blokirana jer je za to uslov da se obavi provjera njihovih imovinskih kartona.

Ladumdžija je kazao kako su usvojili sistematizaciju novih radnih mjesta i formirali Odjel za provođenje postupka za provjeru izvještaja o imovini kandidata za pravosudne funkcije, ali da su odlaganje predložili jer ovo tijelo do tada neće biti popunjeno.

On je rekao da očekuje višemjesečno kašnjenje i nadu da bi popunjavanje odjela moglo biti završeno u junu naredne godine.

“Bojim se da prije septembra mjeseca niko neće moći početi sa radom”, kazao je Lagumdžija.

Inače, formiranje novog odjela ovisi od odobrenja finansijskih sredstava Vijeća ministara BiH koje se trenutno čeka, kako bi se krenulo u konkursnu proceduru za formiranje novog odjela koji bi trebao vršiti provjeru izvještaja o imovini kandidata za pravosudne funkcije.

VSTV je u novembru usvajanjem nove sistematizacije radnih mjesta formiralo Odjel za provjeru izvještaja o imovini i interesima sudija i tužilaca, a što je predviđeno Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o VSTV-u.

Kako je ranije rečeno na sjednici VSTV-a, od 23. decembra sva imenovanja će biti suspendovana, zbog dodatnih provjera. Detektor je izvještavao o tome da rok od 90 dana neće biti dovoljan Vijeću da počne primjenjivati nove ovlasti u provjeri imovinskih kartona sudija i tužilaca, što bi od decembra moglo ugroziti nova imenovanja u pravosuđu.