Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, povodom napada na sudiju Suda BiH Branka Perića, ujedno i predsjedavajućeg sudskog vijeća u predmetu "Zijad Mutap i drugi", koji su uslijedili nakon donošenja prvostepene presude u tom predmetu, želi da uputi riječi podrške sudiji Periću koji je, vjeruju, profesionalno, u smislu i duhu funkcije koju obnaša, zajedno s još dvoje kolega sudija, donio prvostepenu presudu u navedenom predmetu, saopćeno je iz VSTV-a.

Javnost podsjećaju da sudije mogu donositi odluke isključivo na temelju dokaza koji su im predočeni, a da svaka pretpostavka na sudu mora biti potkrepljena nedvosmislenim dokazima, jer je to suština prava i pravne države.

"Ujedno, želimo da istaknemo da smo, na temelju informacija koje smo imali priliku čuti putem medija, uvjereni da su tužioci Tužilaštva BiH, u okviru svoje nadležnosti, imali najbolje namjere u navedenom predmetu, zato pozivamo na suzdržanost i prilikom eventualnog kritiziranja njihovog rada", navodi se u saopćenju.

Dodaje se da posebno suzdržani trebaju biti političari u kritiziranju tužilačkih i sudskih odluka.

Nažalost, ističu iz VSTV-a, i u konkretnom slučaju svjedočili smo "brutalnim, krajnje neodmjerenim riječima upućenim kako pravosuđu na nivou BiH tako i sudiji Periću".

"Zato ih pozivamo na političku zrelost koja se ogleda u poštovanju institucija sistema i njihovih odluka onda kada one nisu politički ili generalno popularne, ali zasigurno jesu zasnovane na zakonu i Ustavu naše zemlje. Javnost ima pravo na konstruktivnu kritiku, međutim neuravnotežene kritike koje upućuju političari mogu dodatno i nepotrebno ugroziti povjerenje javnosti u pravosuđe ili poticati nepoštivanje sudskih odluka i demokratske podjele vlasti", stoji u saopćenju.

Zbog svega navedenog, iz VSTV-a podsjećaju da su sudije nezavisne u postupanju i donošenju odluka, te sude i presuđuju na osnovu Ustava i zakona. Oni su slobodni u zastupanju svog shvatanja, utvrđivanju činjenica i primjeni prava i dužni su svoja pravna shvatanja i utvrđeno činjenično stanje objasniti isključivo u obrazloženju odluke. Ishode sudskih postupaka sudije ne mogu i ne smiju prilagođavati očekivanjima i shvatanjima zakonodavne i izvršne vlasti. Štaviše, u konkretnom slučaju, očekivanjima dijela medija i građana naše zemlje, navodi se u saopćenju.

Dodaje se da sudske odluke, za razliku od političkih, ne smiju i ne mogu biti popularne. One su utemeljene na Ustavu i zakonima i garantuju jednako pravo svakog građanina na pravično suđenje kao temeljnog postulata pravne države.

Zanimljivu reakciju u vezi s pritiscima na ovog sudiju imala je i bivša predsjednica Suda BiH Meddžida Kreso.

"U matematiku i ekonomiju se razumijem toliko da znam osnovne računske operacije i šta je prvobitna akumulacija kapitala a ne usuđujem se misliti a pogotovo javno diskutovati o komplikovanom labirintu brojeva iii ekonomskoj politici.

Međutim ima nekih Ijudi koji se u sve "razumiju" pa misle da je krivično pravo košrkaška lopta, pa da o presudama (uz to nepravomoćnim) mogu lupati nebuloze kao loptom po parketu i pod obručem a ne znaju pogoditi u koš.

Pri tom ih ne brine što nemaju pojma o osnovnim postulatima krivično-pravne nauke, o zakonima, o sudovanju.

To za njih nije važno, bitno im je da Pedro visi.