Drava bi kod Botova ovoga vikenda trebala biti premoštena novim željezničkim dvotračnim mostom koji je dio projekta gradnje drugog i obnove postojećeg željezničkog kolosijeka između Križevaca i mađarske granice, a realizira ga turska kompanija Cengiz.

Dovršetak gradnje mosta odvija se hidrauličnim naguravanjem s jedne strane rijeke na drugu, a počeo je u julu. Kako je rečeno na konferenciji za novinare, spajanje dviju obala teče sporo jer se tešku čeličnu konstrukciju pomiče 20 do 30 metara na dan. Ona je duga 300 metara i teška 4000 tona te je oslonjena na dva upornjaka i dva stupa koji su oblikovani tako da omogućuju bolji protok Drave.

Govoreći o cijeloj dionici pruge državna granica - Križevci, član Uprave HŽ Infrastrukture Darko Barišić rekao je da je njena ukupna vrijednost 350 miliona eura. Trasa je duga 42,5 kilometara, a na njoj će biti rekonstruiran stari te izgrađen novi željeznički kolosijek. Duž dionice gradi se nekoliko nadvožnjaka i podvožnjaka te se obnavljaju željeznički kolodvori. Dovršetak te dionice u planu je do 2025. godine.

Voditelj projekta u ime izvođača radova, Cengiz Insaat, Mehmet Yilmaz rekao je da je prva faza gradnje mosta u Botovu dovršena tokom jula, a da se trenutno privodi kraju druga faza izvođenja radova

„Trenutno smo na 225. metru, a u vikendu pred nama doći ćemo do drugog upornjaka, odnosno premostit ćemo rijeku“, rekao je Yilmaz. Dodao je da su čelični elementi dopremljeni iz Turske, a sastavljani u Hrvatskoj. Na samom mostu radi 80 radnika.

Yilmaz je kazao da se prilikom postavljanja konstrukcije pazilo na zaštitu okoline s obzirom da se prostor uz nju smatra zaštićenim dijelom prirode. Posebno se vodilo računa prilikom tretiranja konstrukcije antikorozivnom zaštitom zbog čega su tretirani dijelovi bili stalno natkriveni. Most će biti namijenjen isključivo saobraćaju vozova, odnosno, nije predviđen za promet pješaka i biciklista.

Na pitanje koliko je bilo dramatično za vrijeme ljetnih poplava, nadzorni inženjer Branimir Bosanac je rekao da je situacija više djelovala dramatično nego što je stvarno otežavala rad. No pokazalo se da bujice nisu potkopale ni jedan nasip što je dokaz kvalitetne izgrađenosti, rekao je.

„Ovo mjesto na kojem se nalazimo dio je mediteranskog TNT koridora i jako je važan za međunarodni teretni promet za Republiku Hrvatsku. Kompletan projekt koji je u vrijednosti 350 miliiona eura bit će gotov 2025. godine“, naglasio je Darko Barišić, član Uprave HŽ Infrastrukture.