Djeca povratnika u bh. entitet Republika Srpska već duži niz godina se susreću s raznim oblicima opstrukcija i diskriminacija. Sigurno je javnosti najpoznatiji slučaj diskriminacije djece iz Konjević Polja koja se već godinama zajedno sa svojim roditeljima bore za izučavanje bosanskog jezika.

Naime, djeca i roditelji zahtijevaju da imaju slobodno pravo obrazovanja na bosanskom jeziku, da mogu koristiti udžbenike na bosanskom jeziku te da mogu koristiti bosanski jezik u svom govoru i pismu tokom nastavnog procesa.

S obzirom na to da su roditelji tužili Osnovnu školu Petar Kočić u Kravici, pri kojoj djeluje Područna škola Konjević Polje, te Ministarstvo prosvjete i kulture RS-a, kompletan predmet je nakon mučnih natezanja završio na Vrhovnom sudu RS-a koji je odbio prijedlog za reviziju nakon što je Okružni sud u Bijeljini uvažio žalbu tuženih strana i praktično poništio kompletan slučaj.

U konačnici ovaj slučaj je završio na Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, a danas je objavljena odluka ovog sudskog organa u kojoj se navodi kako se poništava odluka Ustavnog suda RS-a o negiranju diskriminacije bošnjačke djece u vezi s izučavanjem maternjeg bosanskog jezika.

Također, navodi se kako je u ovom slučaju došlo i do ozbiljnih povreda Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda.