Sarajevska “Trojka”, koju čine Narod i Pravda, SDP i Naša stranka nisu željeli glasati za inicijativu zastupnika iz Kluba SDA Faruka Kapidžića kojom se zadužuje Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo da do naredne sjednice dostave detaljan izvještaj i ugovore vezane za učešće na sajmu EXPO u Dubaiju o utrošku svih sredstava, kako direktnih tako i putem angažiranih agencija.

Svi zastupnici iz stranaka “Trojke” ostali su suzdržani u vezi s ovom inicijativom osim Irfana Čengića (SDP) koji je glasao “za”.

Za ovu inicijativu glasali su zastupnici iz SDA, Stranke za BiH i Damir Marjanović (Za nove generacije).

Nakon toga, uslijedilo je izjašnjavanje o inicijativi šefa Kluba SDA Mahira Devića kojom se zadužuje Vlada Kantona Sarajevo da radnicima u javnom sektoru u Kantonu Sarajevo isplati jednokratnu pomoć u iznosu od 1.080 KM.

Rezultati glasanja bili su identični kao o Kapidžićevoj inicijativi.

“Trojka” u Skupštini Kantona Sarajevo odbila je zadužiti kantonalnu Vladu da osigura finansijska sredstva za troškove odbrane svih optuženih pred Sudom Bosne i Hercegovine u predmetu Dobrovoljačka. Jedini iz “Trojke” koji je glasao za ovu inicijativu ponovo je bio Irfan Čengić.

(Izvor: Faktor)