Od 1541. do 1686. godine, kada je Mađarska bila dio Osmanskog carstva, ovom je osmanskom pokrajinom upravljao ukupno 71 vezir, od čega su 23 bila rođena u Bosni.

Mađarskom su Bošnjaci namjesnikovali nešto duže od 64 godine, od ukupno 145 godina koliko je ova država bila pod vlašću Stambola. Neki od namjesnika porijeklom iz Bosne upravljali su Mađarskom u više navrata.

Čak četverica Sokolovića bili su budimski veziri. Mustafa-paša Sokolović (3. august 1566 – 1. oktobar 1578), Ferhad-paša Sokolović (novembar 1588 – septembar 1590), Hasan-paša Sokolović (januar 1593 – august 1594) i Lala Mehmed-paša Sokolović (novembar 1599 – septembar 1600 i oktobar 1601 – juli 1602) upravljali su ovom pokrajinom duže od sedamnaest godina, dvije godine više nego sadašnji mađarski premijer Viktor Orbán.

Mustafa-paša Sokolović proveo je na namjesničkom mjestu u Mađarskoj duže od 12 godina, više i od jednog drugog vezira koji je stolovao u Budimu.

Ovo je spisak budimskih vezira rođenih u Bosni i godine u kojima su bili namjesnici:

Malkoč Bali-beg Jahjapašić (1542–1543)
Mehmed-paša Jahjapašić (1543–1548)
Hadum Ali-paša (1551–1553; 1556–1557)
Hadži Mehmed-paša (1557)
Zal Mahmud-paša (1563–1564)
Arslan-paša Jahjapašić (1565–1566)
Mustafa-paša Sokolović (1566–1578)
Ali-paša Kalauz (1580–1583; 1586–1587)
Ferhad-paša Sokolović (1588–1590)
Hasan-paša Sokolović (1593–1594)
Ahmed-paša (1595; 1596; 1597–1598)
Hasan-paša Tiro (1599; 1600–1601; 1609–1614)
Lala Mehmed-paša Sokolović (1599–1600, 1601–1602)
Bošnjak Mustafa-paša 1605–1605
Mehmed-paša Karakaš (1618–1621)
Murteda-paša Novšeherlija (1626–1630)
Bošnjak Musa-paša (1631–1634)
Koca Musa-paša (1637–1638; 1640–1644)
Mustafa-paša Tudždžar-zade (1640)
Murteza-paša Nevesinjac (1646–1647)
Fazli-paša (1647; 1656)
Smail-paša Mufetiš (1660–1663)
Mahmud-paša Maglajac (1667–1670)

(Izvor: Safvet-beg Bašagić, Znameniti Hrvati Bošnjaci i Hercegovci u turskoj carevini, Ibrahim Alajbegović Pečevija, Historija 1520-1576, Ibrahim Alajbegović Pečevija, Historija 1576-1640)