Iako je konačno rješenje krize još neuhvatljivo, slaže li se rusko stanovništvo sa slikama prijatelja i neprijatelja koji ovih dana dominiraju međunarodnom politikom u vezi s Rusijom? Prema istraživanju “Levada centra”, ruske nevladine organizacije, ruski građani u anketi dali su odgovore koga vide kao prijatelja, a koga kao neprijatelja. Ti odgovori donekle ukazuju na opći smjer o tome ko je prijatelj, a ko neprijatelj Rusije, ali teško da većina građana dijeli ova uvjerenja.

Samo kod Bjelorusije i SAD-a većina ispitanika smatra te zemlje prijateljem, odnosno neprijateljem, a to ih je izjavilo 58 posto, odnosno 66 posto. Preostale najveće prijatelje i neprijatelje ne podržava većina ispitanika. Ukrajinu neprijateljem smatra 40 posto Rusa, a Latvija i Poljska su na četvrtom mjestu, iako je samo 21 posto ispitanika reklo da su po njihovom mišljenju ove zemlje neprijatelji.

Slična je slika i sa sljedećim najvećim saveznicima - Kina je na drugom mjestu sa 38 posto ispitanika koji kažu da je zemlja prijatelj, a slijedi Kazahstan sa 34 posto. Armenija je na četvrtom mjestu sa samo 16 posto, što pokazuje da su mišljenja ruskog stanovništva, iako slijede očekivane smjernice, nijansiranija od zvanične linije.

(Izvor: Statista)