Potpredsjednik Republike srpske Ramiz Salkić kaže kako je, prilikom formiranja vlasti u općinama Bratunac, Foča i Vlasenica, prekršen Ustav tog entiteta. “Implementacijom rezultata lokalnih izbora proširena je diskriminacija povratnika Bošnjaka u entitet RS. Suprotno preciznoj ustavnoj odredbi da se primjenjuje popis stanovništva iz 1991. godine, prilikom implementacije izbornih rezultata u nekim lokalnim zajednicama primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi u entitetu RS koje su u suprotnosti s Ustavom entiteta”, tvrdi Salkić.

Članom 97. Ustava entiteta definirano je da će “konstitutivni narodi i grupa Ostalih biti proporcionalno zastupljeni u javnim institucijama u Republici Srpskoj. Kao ustavni princip, takva proporcionalna zastupljenost će se bazirati na popisu iz 1991. godine, dok se Aneks 7. u potpunosti ne sprovede, u skladu sa Zakonom o državnoj službi Bosne i Hercegovine. Ovaj opšti princip će se precizirati entitetskim zakonima. Ti zakoni će utvrditi konkretne rokove i regulisaće gore pomenuti princip u skladu sa regionalnom etničkom strukturom entiteta. 'Javne institucije', kao što je to pomenuto u gornjem tekstu, su ministarstva u Vladi Republike Srpske, opštinski organi vlasti, okružni sudovi u Republici Srpskoj, kao i opštinski sudovi u Republici Srpskoj”, stoji u Ustavu.

Ali, uprkos tome, izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi u članu 4. definirana je 2019. godine implementacija ovog načela, ali prema posljednjem popisu stanovništva, a ne onom iz 1991, kako nalaže Ustav. “Na osnovu rezultata posljednjeg popisa stanovništva, jedinice lokalne samouprave obezbjeđuju proporcionalnu zastupljenost konstitutivnih naroda i grupa Ostalih u organima jedinice lokalne samouprave, uključujući funkcionere jedinica lokalne samouprave koji se ne biraju direktno: predsjednika i potpredsjednika skupštine jedinice lokalne samouprave i zamjenika gradonačelnika, odnosno načelnika opštine.”

Iz ovoga je, kako ističe Salkić, vidljivo da vlast u entitetu ne poštuje vlastiti Ustav u kreiranju zakona putem kojih želi dodatno etnički očistiti lokalne zajednice od svih onih koji nisu pripadnici srpskog naroda. “Ovakav primjer zabilježen je u Bratuncu, Foči, Vlasenici i nekim drugim općinama na prostoru ovog entiteta gdje se kršenjem Ustava žele postići ratni ciljevi mirnodopskim metodama. Diskriminacija je izričito zabranjena po Ustavu Bosne i Hercegovine, entiteta i po Dejtonskom sporazumu. Sistemska diskriminacija u različitim segmentima društva u ovom entitetu direktno je kršenje Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma”, izjavio je Salkić. Primjenom neustavnog člana 4. Zakona o lokalnoj samoupravi, u općinama Bratunac, Foča i Vlasenica došlo je do potpunog progona Bošnjaka iz zakonodavne i izvršne vlasti.