U američkom gradu St. Louisu jučer je na bolji svijet preselila Saliha Salihović (1941. godište) rodom iz Srebrenice.

Saliha je do 1995. godine živjela u selu Bućinovići (Sućeska) gdje je sa suprugom Zulfom rodila šestoro djece, četiri sina i dvije kćerke.

U Genocidu u julu 1995. godine ubijena su joj tri sina i suprug. Ubijen je suprug Zulfo (1940), sinovi Juso (1962), Fadil (1964) i Fikret (1966).

Svi su identifikovani i ukopani jedan do drugoga u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari.

Nakon Genocida Saliha je nekoliko godina živjela u izbjegličkom mjestu Vozuća kod Zavidovića, da bi nakon toga sa sinom koji je preživio Genocid otišla u St. Louis, gdje joj je danas klanjana i dženaza.

"Bila je divna žena koja nikad nikome nije zlo ni pomislila kamoli uradila. Nosila je svoju tugu kako je znala i umjela. Odlaze jedna po jedna majke, neke u Bosni, neke na kraju svijeta", kažu njene prijeratne komšije.

Nakon Genocida nad Bošnjacima u Srebrenici umrle su stotine majki. Mnoge od njih nisi dočekale da se pronađu i identifikuju njihovi muževi i sinovi.