U okviru obilježavanja 26. godišnjice genocida u Srebrenici i oko nje Univerzitet u Sarajevu, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu i Univerzitet u Tuzli objavili su zbornik radova s Međunarodne naučne konferencije pod nazivom "Genocid nad Bošnjacima, Srebrenica 1995-2020: Uzroci, razmjere i posljedice", koja je održana 19. oktobra 2020. godine u Sarajevu.

Zbornik sadrži 39 radova u kojima su predstavljena nova istraživanja i saznanja koja s interdisciplinarnog, odnosno društveno-političkog, historijskog, sociološkog, psihološkog, demografskog aspekta elaboriraju rezultate istraživanja o događajima u Bosni i Hercegovini u razdoblju 1992‒1995. Posebnu vrijednost daju i radovi koji tematiziraju društveno-političke posljedice nakon 1995. godine.

Zbog obima naučnih radova, zbornik je podijeljen u dva jednako vrijedna i značajna toma. Koncepcija strukture sadržaja sistematizirana je u šest tematskih cjelina. Zbornik počinje predgovorom prof. dr. Rifata Škrijelja, rektora Univerziteta u Sarajevu, a završava Zaključcima s Konferencije, koje u ime Naučnog odbora potpisuje akademik Mirko Pejanović, prenosi Fena.

"Smatramo da objavljivanjem ovakvih djela ispunjavamo jednu od obaveza akademske zajednice, da na bazi egzaktnih dokaza i bitnih činjenica educiramo mlade naraštaje, a javnost podsjećamo na temeljne vrijednosti ljudskog života", ističe, između ostalog, u predgovoru zbornika Rifat Škrijelj.

Zbornik su uredili Muamer Džananović, Zilha Mastalić-Košuta i Merisa Karović-Babić – naučni saradnici Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. Urednici u uvodnoj riječi zbornika naglašavaju da zbornik predstavlja izuzetno važan doprinos naučnom sagledavanju namjera, uzroka, ciljeva, razmjera i posljedica izvršenog genocida kao i drugih zločina protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom.

Prva promocija zbornika bit će održana 29. juna 2021. u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu, a planirane su promocije i u Tuzli (5. jula) i Potočarima (8. jula), saopćeno je iz Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu.