Vijeće naroda bosanskohercegovačkog entieta Republike srpske na današnjoj sjednici razmatralo je odluku o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa koju je pokrenuo Klub Bošnjaka u vezi s neustavnim zakonom o nepokretnoj imovini koji se koristi za funkcionisanje javne vlasti, usvojenim nedavno u Narodnoj skupštini Rs-a. 

- Klubovi Srba, Hrvata i ostalih glasali su protiv našeg zahtjeva, kao što su to učinili i Srebrenka Golić i Igor Bošnjak iz Kluba Bošnjaka. Adil Osmanović, Dževad Mahmutović, Armin Hamzić i ja smo glasali za. Da bi zakon prošao, bila je potrebna većina iz svakog kluba što nije bio slučaj. Prema ustaljenoj proceduri, sada ovaj zahtjev ide na zajedničku komisiju NSRs-a i Vijeća naroda koja bi trebala ponovo raspravljati o tome - kaže za Faktor Alija Tabaković i nastavlja:

Ako i tu bude negativan odgovor, onda se žalba šalje Ustavnom sudu RS-a. Bude li ova entitetska pravosudna institucija odbila naš prigovor, zakon će stupiti na snagu.


Međutim tu nije kraj borbe za državnu imovinu. Ocjenu ustavnosti pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine mogu pokrenuti članovi Predsjedništva BiH, članovi kolegija Parlamentarne skupštine BiH...