Muzur zna kako. Senada koja je s njim na fotografiji majka je 14 djece. Niko od njih ne ide u školu, kao ni ostalih više od 30 djece u naselju. Nemaju struje. Nemaju vode. Prije nekoliko dana Nermin Muzur je upravo Senadi s kojom se fotografirao u predizborne svrhe, kao i ostalim romskim porodicama u tom neformalnom naselju, poslao obavijest da će njihovo naselje biti srušeno. Gdje će Romi iz ovog naselja, Muzur ne zna. Dovoljno je da zna kako, ne mora da zna i gdje.

“Općina Ilidža i inspektor urbanizma izdali su rješenje porodicama Roma koje žive u neformalnom naselju za uklanjanje objekata u roku od sedam dana. Moram naglasiti da niko od porodica nije protiv te odluke, da se uklone barake, ali da im se obezbijedi alternativni smještaj. U ovom rješenju se nalaže uklanjanje objekata bez alternativnih rješenja što znači da bi ljudi trebali ići na ulicu. Jučer sam poslao mail Evropskoj uniji u Sarajevu, OSCE-u, Vijeću Evrope, ministru za ljudska prava BiH i premijeru Kantona Sarajevo kako bi se riješio ovaj problem", rekao je predsjednik Romskog informativnog centra "Kali Sara" Dervo Sejdić.

Senada Seferović, žena s Muzurove fotografije, naglasila je kako ona i četrnaestero djece nemaju gdje ići ukoliko se kuća sruši.

"Zahvaljujem se gospodinu Sejdiću koji nam pomaže u hrani i stambenim pitanjima. Kako je došao novi načelnik, nije nas obišao i ne pomaže nam. Pošto ovdje ima 40 djece koji ne pohađaju školu, želim da djeca imaju krov nad glavom. Vidite u kakvim uslovima živimo. Nemamo vode, nemamo struje. Sedam kilometara moramo pješačiti da bismo donijeli vodu. Molimo načelnika da nam izađe u susret i da nam pomogne i obezbijedi stan. Za sedam dana su rekli da će ovo rušiti, a ja nemam gdje da idem", navela je Senada.