“Latinski izraz za ćutologa je homo politikus ćutikus ili homo samodopadikus mudrikus”, piše na svojoj Facebook stranici Sifet Kukuruz, pomoćnik ministra u Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Vlade Kantona Sarajevo.

“Ovim pojmom označava se moderni politički fenomen bosanskohercegovačkog porijekla kojim se opisuje dugogodišnja politička praksa bez realnog sadržaja. Ovaj pravac u političkoj filozofiji još uvijek nije naučno u dovoljnoj mjeri istražen i objašnjen, međutim, postoji opća saglasnost da ćutologija opisuje ponašanje političara koji neprimijetno i nenametljivo dugi vremenski period obnaša važne stranačke i javne funkcije, ali istovremeno u cijelosti ne uspijeva ostvariti vlastite političke ambicije.

Ćutolog je osoba čiji politički angažman je suštinski determiniran minimalističkim ili umjerenim političkim aktivizmom i maksimalističnim ambicijama.

Za raskošni, ali nedovoljno iskorišteni politički potencijal ovog samozatajnog i samodopadljivog političara biračko tijelo najčešće sazna kada ćutolog donese odluku o napuštanju stranke. S obzirom da ćutolog nikada u cijelosti ne uspijeva ostvariti svoj politički potencijal kod njega se javlja osjećaj duboke rezignacije koji posljedično proizvodi stanje duševne patnje. U takvom psihičkom stanju ćutolog proživljava duboku emocionalnu krizu koja u pravilu rezultira donošenjem odluke o napuštanju stranke ili blažim oblikom politički subverzivnog djelovanja koje se manifestuje kao frakcionaštvo. Napuštanje stranke ili pribjegavanje frakcionaštvu kao sofisticiranom obliku iskazivanja političkog neposluha uslovljeno je prisustvom u političkoj stranci ćutologovih srodnika, njegovih prijatelja ili osoba koje imaju porijeklo sa istog geografskog lokaliteta”, piše Kukuruz.

Također, prema njegovim riječima, ćutologija opisuje osoben politički stil koji prakticira ćutolog, a koji je zasnovan na drevnoj mudrosti da je šutnja zlato i da su u politici trajni samo interesi, što od ćutologa zahtijeva iskazivanje visokog stepena političkog oportunizma u javnom djelovanju. Ćutolog, dodaje Kukuruz, ima razvijene karakterne osobine svojstvene narcisoidnoj ličnosti, što uz neminovno visoko mišljenje o vlastitom značaju, kako za stranku, tako i za društvenu zajednicu, kod ovog političara razvija neutemeljenu svijest o njegovoj mesijanskoj ulozi.

“Ova kategorija političara spada u red dugovječnih političara, s obzirom da imaju prefinjen osjećaj za vrijeme i političke okolnosti. U javnosti se ćutolog vrlo često pojavljuje u društvu lidera stranke, šaljući tako poruku biračkom tijelu, da će on kao drugi u društvu prvog, u doglednoj budućnosti postati prvi”, navodi Sifet Kukuruz.

Zbog benefita koje tokom svoje političke karijere ostvaruje ćutolog predstavlja sve prisutniji obrazac političkog djelovanja na domaćoj političkoj sceni koji nerijetko usvajaju i slijede mlađe generacije političara.

Međutim, politička perspektiva političara ovog profila još uvijek nije u cijelosti razjašenja, što samo po sebi nameće potrebu iskazivanja određene doze opreza u pogledu usvajanja ovog modela političkog djelovanja, zaključuje Sifet Kukuruz.