Općina Centar Sarajevo školski je primjer nelogičnosti ili, ako baš hoćete, rasipništva. Ova će Općina sasvim bespotrebno spiskati 30.000 maraka na idejno rješenje uređenja Parka prof. dr. Nijaza Durakovića, poznatijeg kao Hastahana, smještenog u neposrednoj blizini zgrade Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Načelnik Srđan Mandić, koji je svoju predizbornu kampanju bazirao na temi Hastahane i insistiranju da se onemogući gradnja na toj lokaciji, sada građanima daje privid da izvršava svoje obećanje i da su baš oni ti koji o tome nešto odlučuju, makar to bilo i glasanje za najbolji idejni projekt.

Stvar je u tome da Općina pravi ražanj dok je zec još duboko u šumi. Kao što je od ranije poznato, Centralna banka Bosne i Hercegovine kupila je dio Parka prof. dr. Nijaza Durakovića, na kojem je donedavno bio parking, i planirala tu graditi svoju poslovnu zgradu. Ništa ne bi bilo sporno da se načelnik i slični njemu ne protive gradnji u parku Hastahana, iako bi Centralna banka u sklopu gradnje svog objekta uredila i veliki park.

S obzirom na to da je Općina Centar odbila izdati urbanističku saglasnost Centralnoj banci za gradnju objekta, Centralna banka žalila se Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, koje je uvažilo ovu žalbu i vratilo predmet Općini na ponovno odlučivanje, kazavši da Centralna banka ispunjava sve zakonske uvjete za dobijanje urbanističke saglasnosti.

Budući da Općina i dalje ne želi izdati urbanističku saglasnost, slučaj će najvjerovatnije završiti na Kantonalnom sudu. Kako je sasvim jasno da Centralna banka ispunjava zakonske uvjete za dobijanje urbanističke saglasnosti, velika je vjerovatnoća da će Općina morati da ustukne u svojim planovima i zahtjevima. Jasno je to i načelniku Mandiću koliko god se trudio ignorirati stvarnost.

Sada je pitanje zašto Općina ulaže 30.000 maraka u nešto što vjerovatno neće moći iskoristiti. Nije li to bacanje para?!

Ako Centralna banka dobije slučaj na Sudu, Općina će morati dodatno platiti prilagođavanje idejnog rješenja ili izradu novog, jer će u tom slučaju dio koji obuhvata park biti manji, bit će tu još jedan objekt koji će definitivno promijeniti sliku tog područja. Ili načelnik Mandić maže oči građanima ili samo rasipa javni novac, treće opcije nema. I potpuno je nevažno što je novac za idejno rješenje otišao u Australiju i Panamu.