Više je razloga zbog kojih nije realno da se ponovi bankarska kriza slična onoj iz 2008. godine, izjavio je direktor Udruženja banaka BiH Berislav Kutle.

- Prvi razlog je što je ova kriza nastala na totalno drugačiji način, a drugi što su odmah države stale iza banaka. Tim potezom država, situacija u SAD-u se već stabilizirala, a isto se očekuje i u Švicarskoj - kaže Kutle.

Dodao je da je jasno da će poslijedice ove krize osjetiti građani tih zemalja, kao i da će morati mijenjati bankarsku regulativu kako se to ne bi ponovilo.

- Ne možemo upoređvati rad tih banaka sa našim bankarskim sistemom. Najveći postotak poslova koji te banke obavljaju nepoznat je za naše bankarstvo i tržište - naveo je Kutle.

Istakao je da je teško egzaktno odgovoriti na pitanje o stabilnost bankarskog sistema u Evropi i svijetu bez detaljnijih podataka o bilancama banaka i spremnosti država za intervenciju, ali da je očigledno da se veliki dio banaka ponaša po sistemu “prevelike smo pa ne možemo propasti” jer bi se njihovim padom srušile ekonomije tih država.

- Jasno je da u tim državama, kojim smo se mi divili, postoji 'prenapuhan' bankarski sistem koji može puknuti ili će biti podložan intervenciji države. Treba očekivati u narednom periodu još takvih banaka, ali isto tako i intervenciju država - tvrdi Kutle.

Po njegovim riječima, nerealno je očekivati ikakav direktni negativan uticaj tih događaja na naše bankarstvo.

- Bankarstvo kod nas funkcionira na totalno drugim principima - konzervativnim,  uz izuzetno likvidan, kapitaliziran i profitabilan sistem koji ulijeva povjerenje građanima i pravnim subjekatima. Nikakvih negativnih pojava zbog te krize na našem bankarskom tržistu nema i nije realno očekivati drugačije - poručio je Kutle.