SALAHUDIN

Salah ad-Din Jusuf ibn Ejub (1138 - 4. mart 1193), poznatiji u islamskom svijetu kao Salahudin a na Zapadu kao Saladin, je bio prvi sultan Egipta i Sirije i osnivač Ejubidske dinastije, koja je dobila ime po njegovom ocu. Kao sunitski musliman kurdskog porijekla Salahudin je predvodio muslimanski otpor evropskim križarima u Levantu. Na vrhuncu svoje moći, njegov sultanat je obuhvatao Egipat, Siriju, Mezopotamiju, Hidžaz, Jemen i druge dijelove sjeverne Afrike. Poznat je po oslobođenju Jerusalima 1187. godine.

Iako je križarska kraljevina Jerusalem i dalje postojala, poraz kod Hitina je označio prekretnicu u sukobu sa muslimanskim silama u regionu. Umro je 1193. godine u Damasku, dajući veliki dio svog bogatstva svojim podanicima. Sahranjen je u mauzoleju pokraj Umejadske džamije. Salahudin je postao istaknuta ličnost u arapskoj, turskoj, kurdskoj, perzijskoj i općoj islamskoj kulturi, a često se opisuje kao najpoznatiji Kurd u historiji ovog naroda.

SULEJMAN VELIČANSTVENI

Sulejman I (6. novembar 1494. - 7. septembar 1566.), poznatiji kao Sulejman Veličanstveni na Zapadu i Sulejman Zakonodavac (el-Kanuni) na Istoku, je bio najduže vladajući sultan Osmanskog Carstva od 1520. do svoje smrti 1566. godine. Tokom njegove vladavine, Osmansko Carstvo je doseglo svoj vrhunac.

Uveo je zakone koji su štitili protiv korupcije, protiv koje je bio odlučan u njenom iskorjenjivanju. Mnogi muslimani ga smatraju kao primjer idealnog ili modelom dobrog vladara. Osvojio je ostrvo Rhodos, Beograd, pobijedio mađarsku vojsku Ludovika II u Mohačkoj bici (29. august 1526), osvojivši velike dijelove sjeverne Afrike i Transilvaniju. Beč, ipak, nije uspio osvojiti.  Umro je prilikom opsade Sigeta 1566.

ŠAH DŽAHAN

Šah Džahan bio je peti vladar iz Mogulske dinastije i na vlast dolazi 1628. godine. Kao dijete, smatran je izuzetno inteligentnim i pokazivao je velik potencijal u svojoj ranoj mladosti. Vladao je trideset godina, tokom kojih je carstvo postalo vrlo moćno. Najpoznatiji je po izgradnji Tadž Mahala za svoju suprugu Mumtaz Mahal, a ova ljubavna priča i danas inspiriše svijet, baš kao što je Tadž Mahal jedno od najvećih  turističkih atrakcija Indije.