“Ističemo da Unutrašnja služba zaštite imovine i lica KCUS obavlja poslove fizičke i tehničke zaštite isključivo u okvirima ovlaštenja utvrđenih Zakonom o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine i za svoj rad odgovara poslodavcu i Inspektoratu FMUP-a kao i Državnoj regulatornoj agenciji za radijacijsku i nuklearnu sigurnost (DARNS).

Do dolaska prof. dr. Sebije Izetbegović na čelo KCUS-a Unutrašnja služba zaštite brojala je i do 100 radnika na poslovima zaštite, a u tom periodu su bile angažovane i vanjske zaštitarske agencije kojima su se ti poslovi mjesečno i paušalno plaćali iz sredstava KCUS-a.

Ovaj broj je od 2016. godine smanjen na 68 zaštitara od čega 58 zaštitara fizičke zaštite, 5 zaštitara na poslovima intervencije i 5 zaštitara tehničke zaštite, a što bi ministru Vraniću  trebalo biti poznato kao dugogodišnjem radniku KCUS-a.

Naglašavamo da je na osnovu odredbi člana 24. Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine (‘Sl. novine FBiH’ 78/08) i člana 31. stav 2. Uredbe o poslovima tehničke zaštite koji se odnosi na upotrebu alarmnih sistema, videonadzora i drugih tehničkih sredstava i opreme te poslove intervencije u slučaju aktiviranja alarmnih sistema (‘Sl. Novine FBiH’ 72/15) Unutrašnja služba zaštite KCUS-a posjeduje tri komada vatrenog oružja – pištolja, a u upotrebi su samo dva komada istog i to od strane zaštitara na poslovima intervencije i pod nadzorom inspektorata FMUP-a.

Napominjemo da KCUS u obavljanju svoje osnovne djelatnosti koristi izvore radioaktivnog zračenja kategorije I, koji se moraju na pravilan i adekvatan način štititi, što bi ministru Vraniću također trebalo biti poznato.

Od strane ministra Vranića nedopustivo je poređenje fizičke i tehničke zaštite KCUS-a sa Općom bolnicom ‘Prim. dr. Abdulah Nakaš’ i JU Domovi zdravlja KS, a zbog razlike u broju radnika u KCUS-u u odnosu na navedene ustanove, kao i same površine i različitih lokacija koju zauzimaju Klinike i ostali objekti KCUS-a.

Sve naprijed navedeno provjerljivo je u inspektoratu FMUP-a i Državnoj regulatornoj agenciji za radijacijsku i nuklearnu sigurnost (DARNS).

Signifikantno je da ministar Ministarstva zdravstva KS prof. dr. Haris Vranić od početka obavljanja ove funkcije nije niti jednom iskazao podršku KCUS-u niti je i u jednom svom javnom obraćanju saopćio informaciju da je sadašnji menadžment KCUS-a na čelu sa Generalnom direktoricom Prof. dr. Sebijom Izetbegović pokrio naslijeđene velike gubitke u poslovanju KCUS-a (104 miliona KM) i omogućio nesmetano i redovno obavljanje osnovne djelatnosti ove ustanove u najboljem interesu pacijenata KS i FBiH, kao i svih uposlenika.