Kako je Faktoru potvrđeno iz Ureda, predmet je formiran po službenoj dužnosti, a u vezi s medijskim istupom glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine Milanka Kajganića, u televizijskoj emisiji RTRS-a "Pečat".

Emisija je emitirana sinoć, 13. aprila 2023. godine, a Kajganić je, između ostalog, u toj emisiji kazao kako Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije dobilo rješenje iz Ustavnog suda BiH o eventualnom neizvršenju odluka u vezi sa Zakonom o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcioniranje javne vlasti u RS-u, a da je to “prvi uvjet da bi Tužilaštvo eventualno nekog procesuiralo”.

Kajganić je potvrdio da su primili zahtjev člana Predsjedništva Denisa Bećirovića o preduzetim mjerama krivično-pravne odgovornosti rukovodstva Rs-a u predmetima knjiženja imovine, ali da na njega još nisu odgovorili.

“Ustavni sud je donio privremenu mjeru i suspendovao primjenu navedenog Zakona dok ne odluči u meritumu da li je zakon u skladu sa Ustavom ili nije. Međutim, Ustavni sud nije zabranio bilo kome bilo koje aktivnosti i ako Ustavni sud bude zabranio, i ako donese rješenje i dostavi Tužilaštvu da je nekom zabranio određene aktivnosti, i taj neko bez obzira na takvu mjeru se ogluši o odluku Ustavnog suda, Tužilaštvo će reagovati i po službenoj dužnosti, ako dobije takvo rješenje Ustavnog suda. Do sada ga nismo dobili”, naveo je Kajganić.

Glavni tužilac kazao je i da se smanjuje broj prijava koje se odnose na negiranje genocida i zakon koji je ranije u vezi s tim nametnuo nekadašnji visoki predstavnik Valentin Inzko.

On je napomenuo da je “u tom slučaju bio znatan broj prijava na račun ključnih ljudi Rs-a, ali da su na tom planu, u skladu sa nadležnostima, donijete sve negativne odluke, uz odgovarajuća zakonska objašnjenja”.

Glavni tužilac Kajganić već duže vrijeme u medijima tumači odredbe Zakona koje je nametnuo bivši visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valnetin Inzko, a tiče se negiranja genocida u Srebrenici.

On je u svojim istupima i ranije govorio o neprovodivosti te odredbe Zakona i pozivao se, između ostalog, na nedostatak sudske prakse. Time je Kajganić gotovo otvoreno poručio svima koji žele da negiraju genocid u Srebrenici da to slobodno nastave i dalje činiti jer neće biti kažnjeni.

Kajganić u svojim posljednjim istupima, nakon što mu očigledno “prolazi priča” o nekažnjivosti negiranja genocida, sada javno tumači odluke Ustavnog suda o zabrani knjiženja državne imovine na entitet Republika srpska.

Na potpuno isti način kao i sa negiranjem Genocida u Srebrenici, Kajganić u svojim istupima sada poručuje kako “Ustavni sud nije zabranio bilo kome bilo koje aktivnosti” u vezi s tim, što se može protumačiti kao otvorena poruka da se slobodno može nastaviti u tom smjeru i da Tužilaštvo neće nikoga goniti vezano za te aktivnosti.

(Izvor: Faktor)