Obrazlažući svoje odbijanje poziva Dragan Čović je kazao: "Lendo ima svoju predsjednicu FBiH i neka s njom komunicira. Na kojoj razini da ja pričam sa njim? Na razini FBiH je izabrana predsjednica. Ja se neću odazvati na taj poziv. Čak nije pitanje ni pristojnosti da se zahvalim na pozivu. Poziv sam proslijedio Bradari. On koristi te instrumente, i očito ga neko dobro motivira, logistički prate i on poziva. O čemu ćemo raspravljati sa Lendom”.

U podužem objašnenju i navođenju članova zakona i Ustava Nermin Nikšić obavijestio je potpredsjendika FBiH Refika Lendu da neće prihvatiti poziv. U svome obrazloženju Nikšić navodi da je uloga potpredsjednika u procesu imenovanja, kako on to shvata, “isključivo davanje saglasnosti na sastav Vlade”.

Nikšić dalje navodi da je “parlamentarna većina utvrdila prijedlog kandidata za premijera koji je nakon toga predložio sastav Vlade Federacije BiH predsjednici Federacije BiH. Uz prijedlog su dostavljeni i potpisi većine zastupnika u Parlamentu FBiH, koji podržavaju predloženi sastav Vlade i kandidata za premijera Federacije BiH. Ne znam koliko Vam je to bitno, ali smatram potrebnim istaći kako je parlamentarna većina usaglasila i program rada buduće Vlade Federacije BiH. Svi ovi koraci su napravljeni unutar ustavnog roka od trideset dana. Na taj način je jasno dokazano da postoji parlamentarna većina koja podržava imenovanje nove Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, te koja je među sobom usaglasila osnovne ciljeve i mjere rada za mandatni period od 2022-2026. godine”.

Nikšić je podsjetio da u periodu predviđenom za formiranje Vlade FBiH Lendo nije dostavio nikakav alternativni prijedlog za formiranje Vlade FBiH, te je stoga bespredmetno i suvišno održavanje sastanka.

Naravno, Nikšić je još jednom istaknuo da se nada intervenciji Visokog predstavnika.