Prema podacima Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, naša država uspostavila je diplomatske odnose sa 177 država koje su članice UN-a. 

Još tokom 1991. godine prošloga stoljeća, mladi bosanskohercegovački tim predvođen prvim predsjednikom Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alijom Izetbegovićem, krenulo je u diplomatsku "ofanzivu" koja je bila usmjerena prema dobivanju priznanja Bosne i Hercegovine kao nezavisne države. 

Među prvim državama koje su priznale nezavisnost Bosne i Hercegovine bile su Bugarska, Turska, Španija, Liban i Iran. Nedugo nakon njih, Bosnu i Hercegovinu su priznale sve evropske zemlje predvođene Njemačkom, ali i Sjedinjene Američke Države. 

Prvu ambasadu u Sarajevu otvorila je Republika Francuska, još u januaru 1993. godine. Zanimljivo jeste da Bosnu i Hercegovinu značajan broj država priznaje u prve dvije godine od sticanja nezavisnosti, a tek nakon toga počinje sa uspostavljanjem potupunih diplomatskih odnosa. 

Jedna zanimljiva činjenica vezana je za uspostavljanje diplomatskih odnosa sa susjednom Srbijom. Naime, Bosna i Hercegovina sa ovom zemljom uspostavlja diplomatske veze tek 15. decembra 2000. godine. 

Primjera radi, Bosna i Hercegovina je prije Srbije, uspostavila diplomatske odnose sa mnogobrojnim zemljama, uključujući čak i Sjevernu Koreju sa kojom "diplomatska priča" započinje 15. decembra 1996. godine.

Također, neke od država sa kojima je Bosna i Hercegovina uspostavila diplomatske odnose prije Srbije su i Laos, Mauritanija, Mongolija, Panama, Zambia, Vietnam i drugi.