“Danas je predsjednik NSRS-a najavio: ‘Nemojte misliti da mi u RS-u nemamo svoja rješenja i da mi nismo u mogućnosti da zabranimo Dodiku da dolazi na sudske procese, legalnim skupštinskim odlukama.’ Ovo je očiti dokaz namjera aktuelne vlasti u entitetu RS da izvrši pritisak, ostvari uticaj i uplitanje zakonodavnog dijela nižeg niovoa vlasti u rad Suda Bosne i Hercegovine. Opasne su ovo najave koje ukazuju na daljnu radikalizaciju prilika u ovom entitetu i ugrožavanje funkcionisanja zasebne sudske vlasti u Bosni i Hercegovini, što će se odraziti na sveukupne sigurnosne prilike u državi”, naveo je Salkić.

Kazao je da su ovakve najave dokaz nepoštivanja Ustava Bosne i Hercegovine i Dejtonskog mirovnog sporazuma, te da imaju za cilj stvaranja pritiska na Sud Bosne i Hercegovine u nedostatku argumenata i dokaza “radi uspješne odbrane voljenog im predsjednika”.

“U tom cilju, radi stvaranja opće klime nepovjerenja, zabrinutosti i straha kod građana, ovih dana su održani skupovi vlasti i budžetskih korisnika u Trebinju, Zvorniku, a biće održani i u drugim gradovima, koji uznemiravaju građane i unose nemir među građanima.

Najava mogućeg donošenja odluke NSRS-a da se predsjednik entiteta RS obavezuje da se ne pojavljuje pred Sudom Bosne i Hercegovine neće imati zakonsku snagu, ali predstavlja veoma ozbiljno kršenje Ustava i tako trebaju biti tretirani svi oni koji za nju glasaju, jer krše zakletvu koju su dali da će poštivati Ustav i zakone Bosne i Hercegovine i RS-a”, naglasio je Salkić.

Dodao je da je “po Stevandiću takva odluka legalna, što je diskutabilno sa pozicije da je nezakonita i neustavna, jer je suprotna Ustavom i zakonom po kojem su svi građani jednaki bez obzira koju poziciju danas obnašaju u entitetu RS ili nekom drugom nivou vlasti”.

“Sa druge strane neprihvatljivo je da se zakonodavna vlast na bilo kojem nivou miješa u rad sudske vlasti i time krši Ustav Bosne i Hercegovine i princip raspodjele vlasti na sudsku, zakonodavnu i izvršnu. Paradoks i presedan da je u ovom entitetu sve potčinjeno predsjedniku entiteta ne smije postati pravilo po kojem će sistem funkcionisati u cijeloj državi”, rekao je Salkić.