Nivo cijena u julu 2023. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine viši je za 4,0 posto. Dakle, godišnja inflacija je samo 4 posto. To je podatak Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine i, ako gledamo samo ovaj podatak, pomislili bismo da nama i nije tako loše imajući u vidu da je prije koji mjesec inflacija bila dvocifrena. Primjera radi, BiH prema ovim podacima ima nižu inflaciju od eurozone, gdje je inflacija u julu iznosila 5,3 posto.

Prosječni rast cijena, obavještava nas Agencija, zabilježen je u odjeljcima hrana i bezalkoholna pića za 8,7 posto, alkoholna pića i duhan za 4,4 posto, stanovanje i režijski izdaci za 7,6 posto, namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 8,7 posto, zdravstvo za 3,1 posto, komunikacije za 1,8 posto, rekreacija i kultura za 6,8 posto, obrazovanje za 2,3 posto, restorani i hoteli za 7,7 posto te ostala dobra i usluge za 9,8 posto. Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljcima odjeća i obuća za 5,1 posto i za 13,2 posto.

No, prva posjeta prodavnici navest će vas da se zapitate varaju li vas oči ili brojke Agencije za statistiku. Pa vid vam je sigurno dobar, a ispravne su i brojke Agencije za statistiku, samo su nepotpune, treba sagledati cijelu sliku da biste razumjeli o čemu je riječ.

Najvažnije je u tom kontekstu shvatiti kada i zašto je sve počelo. Ubrzani rast cijena proizvoda za ličnu potrošnju počeo je u februaru 2021. godine, kada je Rusija napala Ukrajinu. Mjesec prije toga, dakle januar, bio je mjesec, uslovno rečeno, normalnog kretanja cijena. Ako uzmemo januar 2021. kao početni mjesec za detektovanje stvarnog procenta rasta cijena, uvidjet ćemo da su cijene proizvoda i usluga za ličnu potrošnju od januara 2021. do jula 2023. porasle u prosjeku za 22,8 posto. Ono što je posebno bolno za potrošače jeste “divljanje” cijena hrane. Procenat rasta cijena hrane od 40,69 posto u navedenom razdoblju u potpunosti opravdava korištenje izraza “divljanje”. Koliko je ovo velik rast cijena u dvoipogodišnjem periodu, bit će nam jasno ako uzmemo period od jula 2018. do januara 2021. U tom dvoipogodišnjem periodu cijene hrane porasle su za 0,5 posto.

Rast cijena u drugim odjeljcima otprilike je pratio prosječni rast cijena, pa su tako cijene namještaja i kućanskih aparata porasle za 20,2 posto, stanovanja, vode i struje 19,15 posto, prijevoza 24,87 posto itd. Uglavnom, cijene su u dvije i po godine toliko porasle da je teško zamisliti da će se u nekom razumnom roku vratiti na nivo iz prvog mjeseca 2021. Ako se to uopće i dogodi.