Amir Duranović, profesor na Odsjeku za historiju, danas je izabran za dekana Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Osim profesora Duranovića, za mjesto dekana ranije su se kandidirale i Amira Sadiković s Odsjeka za anglistiku te Jadranka Kolenović-Đapo, profesorica s Odsjeka za psihologiju, koja je u proteklom periodu obavljala dužnost prodekanese za nastavu i studentska pitanja.

Nakon prvog kruga glasanja Amir Duranović imao je 44 glasa, Amira Sadiković 36, dok je Jadranka Kolenović-Đapo dobila 22 glasa. U drugom krugu Amir Duranović osvojio je ukupno 57 glasova, dok je Amira Sadiković dobila 44.

Amir Duranović je doktor historijskih nauka. Na Univerzitetu u Sarajevu diplomirao je, magistrirao i doktorirao o temama iz bosanskohercegovačke historije. Učesnik je brojnih konferencija i okruglih stolova u Bosni i Hercegovini i inozemstvu, saradnik i voditelj na domaćim i međunarodnim projektima o temama iz savremene historije jugoistočne Evrope i Bosne i Hercegovine (Repräsentationen des sozialistischen Jugoslawien im Umbruch, Represija poslije Drugog svjetskog rata: komparativni primjeri Slovenije i Bosne i Hercegovine, Represija i političko nasilje u Bosni i Hercegovini od 1918. do 1996. godine; Na rubu slobode: Uloga ličnosti Bosne i Hercegovine u vrijeme socijalizma, Politička uloga vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini u drugoj polovini 20. stoljeća, Das Jubiliäumsjahr 2018 in der historischen und gesellschaftlichen Debatte, Teme iz bosanskohercegovačke ekohistorije, Jugoslavenska istoriografija i socijalizam, Historiografija i nacionalizam: na margini povijesti, Historiografija i nacionalizam: nacije migracije i povijesne naracije).

Istraživački se bavi temama iz savremene bosanskohercegovačke historije, problemima historiografije i metodologije historijskih istraživanja. Autor je knjige „Snažan eho brionski: Odjeci Brionskog plenuma u Bosni i Hercegovini 1966. godine“, kao i članaka, rasprava, prikaza i priloga iz savremene historije. Aktivni je sudionik projekata međunarodne saradnje i umrežavanja, a kao istraživač i gostujući predavač boravio je na Humboldt univerzitetu u Berlinu i Diderot univerzitetu u Parizu (Paris 7). Govori engleski, španski i turski jezik, a osim na bosanskom, radovi su mu objavljivani na engleskom i njemačkom jeziku.

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu voditelj je Centra za historijska istraživanja (CeHIS) i urednik Radova Filozofskog fakulteta (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija).

Od 1. septembra 2019. godine obnašao je funkciju prodekana Filozofskog fakulteta za naučno-istraživački rad, međunarodnu akademsku saradnju i izdavaštvo.