Protesti s ulice preselili na internet

Nedostatak hrabrosti, ali i slobodnog vremena, koji se često ističu kao hendikep kada je u pitanju javno izražavanje protesta i borbe za vlastita prava, u virtualnom svijetu mnogo su manji. S druge strane, u STBiH žele iskoristiti potencijal koji se nalazi u velikom broju korisnika društvenih mreža kako bi stvorili “kritičnu masu” koja u konačnici može utjecati na promjene.

Piše: Jakub SALKIĆ

 

Od Saveza samostalnih sindikata BiH, ali i granskih sindikata, već godinama nismo vidjeli ozbiljnu borbu za radnička prava. Uglavnom su zaokupljeni unutrašnjim borbama za pozicije i raspodjelom novca od članarina. Briga za radnike svela se na deklarativna prvomajska saopćenja. Godinama je jedan od gorućih problema, kada su radnička prava u pitanju, rad nedjeljom i praznicima. Zato je pohvalna inicijativa Sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti.

Oni su pokrenuli neobičnu, a čini se i efikasnu inicijativu kojom žele privoljeti vlasti i poslodavce da radnici u trgovini i uslužnim djelatnostima dobiju slobodne dane praznicima. Riječ je o virtualnom protestu pod nazivom “Slobodni za praznike”, koji će biti održan 29. aprila, simbolično, uoči praznika rada, 1. maja, jer je svima poznato da je 1. maj za radnike u trgovini “normalan” radni dan.

“STBiH se kroz virtualni protest želi prilagoditi savremenom načinu komuniciranja i organiziranja aktivnosti prema i s radnicima. U sektoru trgovine i uslužnih djelatnosti radnici nemaju slobodan dan za praznike, ali ni dan koji bi iskoristili za bilo koji oblik sindikalne borbe, što je posljedica nedostatka političke volje za donošenjem zakona o praznicima, kao i nepostojanje obavezujućih akata, mehanizama i instrumenata kojima bi se svim radnicima u trgovini u BiH garantirale jednake mogućnosti i prava vezana za neradne dane u dane praznika”, kaže Mersiha Beširović, predsjednica STBiH.

STBiH broji 12.573 člana. Od ukupnog broja novog članstva u prošloj godini, 32 posto su osobe mlađe od 30 godina. Prekovremeni sati jedan su od gorućih problema u sektoru trgovine u BiH. Od zabilježenih 340 prijava kršenja radničkih prava prošle godine, 262 su se odnosile na prekovremene sate. Neplaćanje prekovremenih sati prijavilo je 105 uposlenih, 72 nemogućnost korištenja slobodnog dana u sedmici, a njih 43 problem vezan za pravo na korištenje godišnjeg odmora i dnevne pauze.

Nedostatak hrabrosti, ali i slobodnog vremena, koji se često ističu kao hendikep kada je u pitanju javno izražavanje protesta i borbe za vlastita prava, u virtualnom svijetu mnogo su manji. S druge strane, u STBiH žele iskoristiti potencijal koji se nalazi u velikom broju korisnika društvenih mreža kako bi stvorili “kritičnu masu” koja u konačnici može utjecati na promjene.

Osim toga, Sindikat trgovine pisao je i entitetskim premijerima, moleći ih da donesu propise i osiguraju efikasno provođenje postojećih, kako bi radnici u trgovini i uslužnim djelatnostima imali slobodne dane za praznike.

PROČITAJTE I...

“Vlada FBiH kao manjinski vlasnik u 'Aluminiju' nema zakonsku mogućnost subvencioniranja električne energije, to smo jasno rekli, nema pravo da sufinansira pokretanje proizvodnje iz koje nije jasno vidljivo buduće stanje i uređenje 'Aluminija' kao kompanije. Što se tiče drugih opcija, 'Aluminij' d. d. Mostar je u procesu finansijske konsolidacije, koja je otvorena odlukom Vlade FBiH do 6. decembra 2019. godine i do tada je mogućnost odlaska u stečaj vrlo mala”

Dodatni problem jeste pravljenje ambijenta politički nestabilne sredine, o zemlji se stalno govori kao o nesigurnoj, nestabilnoj, stalno se vrte te priče o političkim prepucavanjima, prijetnjama i ljudi preplašeni ostavljaju svoje gradove, relativno dobro situirani, i odlaze, ne mogu više da slušaju takve priče. To je posebna vrsta specijalnog rata protiv ove države, kaže Jašarspahić

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI

Podržite nas na Facebooku!