fbpx

Liderstvo u Bosni i Hercegovini: Voditi na vjetrometini historije (1)

„Liderstvo – teorija i praksa“ nova je knjiga prof. dr. Selme Cikotića u izdanju TKD Šahinpašić i Fakulteta političkih nauka Univerziteta Sarajevo. Ovom naučnom istraživanju prethodili su na istu temu mnoga predavanja na postdiplomskim i doktorskim studijama na Fakultetu političkih nauka te izlaganja na međunarodnim konferencijama. Stav donosi dijelove ove knjige vezane za bosanskohercegovački kontekst

Liderstvo opasan, zahtjevan, izazovan, ali i plemenit i zahvalan posao, a u kontekstu primjene na prostoru Bosne i Hercegovine, onda je moguće pretpostaviti da su sve te njegove dimenzije dodatno naglašene. Valja primijetiti da ni u širem regionu situacija nije mnogo drugačija, ali istovremeno i zapaziti da se situacija u Bosni i Hercegovini, ipak, razlikuje u poređenju s bilo kojom drugom državom na ovim prostorima.

Naime, Bosnu i Hercegovinu, u ovom kontekstu, valja posmatrati kao „jedinstven državni, politički, geografski, historijski, demografski, kulturološki i civilizacijski entitet“ koji se značajno razlikuje od svih drugih aktera međunarodnih odnosa pa i unutrašnjih ambijenata država na ovom dijelu svijeta. Historijska i geografska posebnost iznimno su bitne jer su u osnovi mnogih drugih specifičnosti koje se vezuju za Bosnu i Hercegovinu.

 

Burna historija i složena geografija

Historija, svim svojim prethodnim i sadašnjim periodima i naslijeđima, neminovno utječe na ono što se događa danas i na ono što će se događati u budućnosti. Naime, ni sadašnjost ni budućnost Bosne i Hercegovine nije moguće promišljati, a da se nema u vidu sve ono što se u njoj i oko nje događalo u prošlosti. Historija utječe na političku geografiju i sva druga područja na koja ova dimenzija geografije projektira svoj značaj.

Geografija Bosne i Hercegovine često u presudnoj mjeri utječe na ono što se događa unutar i u okruženju BiH te svojim položajem i kontekstom u značajnoj mjeri definira prirodu odnosa s neposrednim susjedima i sa znatno širim okruženjem u pogledu politike, ekonomije, kulture, demografskih, civilizacijskih i mnogih drugih procesa od značaja za odnose i događanja unutar BiH, svake pojedinačne države u susjedstvu, a na sličan način i šireg regiona sve do nivoa globalnih odnosa.

Respektirajući historijske i geografske činioce koji bitno opredjeljuju narav i suštinu države Bosne i Hercegovine, i sve odnose unutar nje, ne smije se nijednog trenutka gubiti iz vida da je utjecaj čovjeka, ljudske zajednice i liderstva unutar zajednice, najbitniji. Utjecaj i značaj liderstva za državu i zajednicu rastao je tokom historije, a mnogi pokazatelji nameću zaključak da će liderstvo za državu u vremenima koja slijede imati sve naglašeniju važnost.

Uspješnost liderstva zavisi od velikog broja različitih faktora, ali je tu zavisnost moguće, uvjetno, pojednostaviti na sposobnost lidera da spoznaju prilike i okolnosti unutar situacije u kojoj djeluje (odnose i politike unutar države), da spoznaju suštinu očekivanja svojih sljedbenika te da spozna metode, mogućnosti i načine realizacije očekivanja i namjera koje se dijele između lidera i sljedbenika, a koje je moguće realizirati u okviru konkretne situacije.

Ukupni odnosi i politike prisutne unutar same Bosne i Hercegovine vrlo su kompleksni.

Lahko je moguće zaključiti da bosanskohercegovački politički procesi predstavljaju arenu na kojoj su prisutni svi regionalni pa i globalni, politički akteri, s jedne strane, te zaključiti da su svi domaći i inostrani akteri prezasićeni i indiferentni prema nerazumljivim složenostima svakog pojedinačnog poteza ili odluke u slučaju Bosne i Hercegovine.

POVEZANI TEKST: Liderstvo u Bosni i Hercegovini: Kvalitet sljedbenika determinira i kvalitet lidera (2)

POVEZANI TEKST: Liderstvo u Bosni i Hercegovini: Higijena političke komunikacije (3)

POVEZANI TEKST: Liderstvo u Bosni i Hercegovini: Državno vođenje bitnije i od karizme (4)

 

Maglovita klima, maglovita rješenja

Puno je različitih interpretacija stanja i objašnjenja razloga zbog kojih je politička klima tako maglovita, situacija teško shvatljiva i rješiva te mnoštvo optužbi na račun drugih učesnika političkog života u Bosni i Hercegovini, a vrlo malo samokritičkog sagledavanja objektivnih razloga koji su uzrokovali sve tragične događaje u modernom periodu bh. historije (kao i mnogim prethodnim). U takvoj situaciji još više brine činjenica da se na političkoj pozornici ne naziru rješenja oko mogućih i izvodivih načina pronalaženja puta koji će voditi prema napretku svih građana i svih naroda, odnosno, države Bosne i Hercegovine u cjelini.

U takvom ambijentu situacija biva dodatno usložnjena mnoštvom pojedinačnih pokušaja, određenih političkih i akademskih centara, institucija ili pojedinaca koji nude teorijska ili principijelna rješenja za sve probleme, odnosno odgovore na sva pitanja koja se postavljaju u Bosni i Hercegovini, ali ne i praktične modele primjenjive u realnom bh. ambijentu. Općepoznata je istina da je faza primjene najosjetljivija i najkritičnija faza realizacije svakog projekta ili ideje. Sadašnjoj političkoj bh. praksi nedostaju ideje i projekti koji su prošli više prethodnih faza i koji su spremni za praktičnu primjenu.

Nedostatak realne, izvodive i od strane relevantnih političkih centara usaglašene vizije, koja bi služila kao osnova za akciju u mnogim sferama bh. države i društva, praktično nudi prostor mnogim samozvanim ekspertima i strukturama da ponude svoje varijante rješenja. Nekompetentni, nepotpuni i neizvodivi pristupi političkom ambijentu Bosne i Hercegovine taj isti ambijent čine samo zamršenijim, maglovitijim i teže shvatljivim.

Ovdje valja zapaziti da veliki broj intelektualaca, nevladinih organizacija, udruženja građana i sl., nude mnoga rješenja koja naizgled djeluju privlačno, prihvatljivo i izvodivo. Suština je problema, po pravilu, vezana za samu implementaciju. U samoj primjeni ideje, koncepta ili rješenja, sva kompleksnost situacije i odnosa u Bosni i Hercegovini postaje do kraja vidljiva i jasna. Stoga je uputno imati rezervu prema bilo kom rješenju koje se odnosi na Bosnu i Hercegovinu (koje je u mnogim drugim zemljama jednostavnije primjenjivo) sve dok ne bude praktično testirano i primijenjeno.

Istovremeno, skoro da ne postoji sfera ljudskog djelovanja u Bosni i Hercegovini koja se ne može politički konotirati, odnosno povezati s nekim aktuelnim političkim procesom. Ta dimenzija bh. realnosti politički ambijent čini dodatno složenim i kompleksnim.

Geografski i historijski aspekt bosanskohercegovačke posebnosti u značajnoj su mjeri međusobno povezani i prožeti, ali ih je moguće i odvojeno razumijevati i posmatrati. Tokom duge i dinamične historije svog postojanja, Bosna (a Bosna i Hercegovina od vremena Austro‑Ugarske i dalje) je neprekidno bivala prostor na kome su se susretala carstva i sile različitih historijskih etapa, prostor koji je dijelio i spajao države, religije, civilizacije i kulture, te prostor oko kojeg su se sporazumijevale (a više nesporazumijevale i nerazumijevale) različite sile pojedinih historijskih epoha.

Kao rezultat takvog naslijeđa, danas je Bosna i Hercegovina država i teritorij koji se često spominje kao ”granični”, ”najistočniji”, ”najzapadniji”, ”najsjeverniji” i sl., zavisno od toga da li govorimo o prisustvu katolika, pravoslavaca, muslimana ili govorimo o nekom drugom aspektu savremenih međunarodnih odnosa.

 

Stabilne granice pod stalnim prijetnjama

Historijska dimenzija bosanskohercegovačkog realiteta posebno je zanimljiva. Vjerovatno se nijednom drugom naukom ne manipulira u toj mjeri kao što je slučaj s historijom. Manipulacije bh. historijom posebno su prisutne. Oko mnogih sadržaja, etapa i događaja iz bogate bh. prošlosti postoji mnoštvo nesporazuma i neslaganja.

Primjera radi – da li je moguće postići makar i približan konsenzus oko suštine uzroka i karaktera rata koji je u Bosni i Hercegovini bjesnio od 1992. do 1995. godine? Veoma teško, a na prvi pogled i nemoguće, i pored činjenice da postoji toliko živih svjedoka događaja, toliko dokaza i toliko još živih i prepoznatljivih činjenica i istina. Neslaganja oko nekih starijih perioda je još teže miriti i usaglašavati.

Druga ilustracija – iako evropski i svjetski historijski atlasi Bosnu i Hercegovinu, pored Švicarske, prepoznaju kao jednu od evropskih država s najstabilnijim granicama u posljednjih nekoliko stoljeća, u mnogim kontekstima, posebno dnevnopolitičkim, Bosna i Hercegovina osporava se na mnoštvo različitih načina, posebno od strane neposrednog istočnog i zapadnog susjeda.

Iako su prisutna osporavanja tradicije i kontinuiteta postojanja bosanske države od strane njenih susjeda, upravo se baš iz tih krugova dobijaju i neupitni znakovi duboke ukorijenjenosti i značaja bosanske države na ovim prostorima. Primjera radi, hrvatski povjesničar Ivo Banac s američkog Univerziteta Yale tvrdi: ”Bosna je bila posljednja velika srednjovjekovna država među Južnim Slavenima.”

Mnoštvo je drugih primjera kojima se osporavaju atributi državnosti Bosne i Hercegovine, što je posebno relevantno i značajno sa stanovišta činjenice da se takvim odnosom nastoji osporiti mogući konsenzus oko razumijevanja sadašnjeg stanja iz više različitih centara i na bazi tog zajedničkog razumijevanja pronaći zajednički put napretka.

Aktualna praksa pokazuje da veći broj etno-političkih centara unutar Bosne i Hercegovine ne samo da ne traga za takvim zajedničkim shvatanjima već ih aktivno, a ponekad i kreativno, onemogućavaju, iz prostog razloga što postojanje zajednički prihvatljivih stajališta oko bitnih pitanja prošlosti, sadašnjosti i budućnosti Bosne i Hercegovine znače nestanak ovih centara s političke pozornice, a time i gubljenje svih poluga moći, utjecaja i drugih privilegija kojih se ne namjeravaju dobrovoljno odreći.

Moguće je, pored svega toga, zaključiti da je pored svih uspjeha, padova i mnoštva različitih iskušenja, snaga i utjecaj onih koji su se borili za opstanak i kontinuitet države bivao uvijek jači od utjecaja onih koji su se borili protiv nje ili je pokušavali uništiti.

Stalna je borba sastavnica prošlosti, a sasvim izgledno i budućnosti Bosne i Hercegovine i, kako se iz više uglova zapaža, jedna od pozitivnih dimenzija njene suštine, u smislu da je čini postojanijom, otpornijom i žilavijom. Komentirajući činjenicu da su svi narodi izloženi stalnim iskušenjima i mogućnostima padova, Churchill je konstatirao: ”Narodi koji su pali boreći se ponovo ustaju, dok oni koji se kratko predaju bivaju uništeni.“

Utjecaj historije, odnosno načina njene interpretacije, valja imati u vidu, jer je primjere manipulacije historijom moguće prepoznati u mnogim sferama bh. države i njenih društava (društva) – političkim, sigurnosnim i odbrambenim strukturama, obrazovnim i vaspitnim sadržajima, ekonomskim rješenjima, mehanizmima i organizacijama kulture, načinu rada sportskih klubova i institucija itd.

Kulturološka i civilizacijska dimenzija posebnosti prostora Bosne i Hercegovine povezana je s ostalim aspektima ukupnog stanja, istovremenim prisustvom različitih interesa i utjecaja različitih kultura i civilizacija koje su utjecale na fizionomiju ovog prostora.

 

Duhovnost i opstanak

Iako teorija to ne naglašava, u bosanskohercegovačkoj stvarnosti, tokom različitih etapa njene prošlosti, moguće je zapaziti da je bosanska duhovnost nešto što je Bosnu i Hercegovinu činilo posebnom i što je tokom historije činilo jednu od veoma važnih dimenzija bosanskohercegovačke državnosti. Ljudi koji su živjeli u Bosni, unatoč mnogim razlikama koje su bile prisutne, često napadani od strane raznih zavojevača, opstajali su, u velikoj mjeri, zato što su bili upućeni jedni na druge, zato što su njegovali specifičnu svijest pripadanje jedinstvenom prostoru i domovini i zato što su, u više navrata, zajednički plaćali krvav danak i visoku cijenu takvim svojim uvjerenjima. Ova posebna duhovnost može se prepoznati kao značajna integrativna dimenzija bosanskohercegovačke državnosti i identiteta.

Tokom posljednjih dviju decenija na sceni Bosne i Hercegovine i regiona prepoznatljiva je namjera mnogih učesnika političke i javne komunikacije da dokažu koliko su narodi koji žive na ovim prostorima različiti, implicitno sugerirajući kako je njihov zajednički život nezamisliv ili teško ostvariv. S druge strane, mnoštvo je primjera koji pokazuju sasvim suprotno. Unatoč postojećim razlikama, veliki je broj kulturoloških, pojedinačnih i kolektivnih vrijednosti koji povezuju različite narode na ovom prostoru. Pritom, razlike koje postoje i koje su evidentne nisu nikakva prepreka dobroj međusobnoj komunikaciji i saradnji, već, naprotiv, uvećavaju mogućnosti i šanse svakog od pojedinih aktera, kao u smislu zadovoljavanja kulturoloških i mnogih drugih, društvenih i pojedinačnih, ciljeva, interesa i potreba.

Kulturološke promjene koje se događaju na prostoru Bosne i Hercegovine u velikoj su mjeri rezultat trendova znatno širih dimenzija, a često i onih koje imaju globalne karakteristike. Važno je primijetiti da širi, pa i globalni trendovi, sve više imaju utjecaja na određene lokalne prostore i to do mjere da je model izoliranosti pojedinih malih prostora u budućim vremenima skoro i nemoguće zamisliti zbog sve većeg stepena komunikacija i interakcije koja se događa na međunarodnom planu. Trend globalnih utjecaja na male države opredjeljivati će, zasigurno, sve više i više kulturološku scenu Bosne i Hercegovine.

 

Liderstvo i položaj

Nije nimalo jednostavno razumjeti suštinu liderstva u Bosni i Hercegovini s bilo kojeg pojedinačnog stanovišta. Liderstvo u Bosni i Hercegovini nije moguće promišljati a ne uzeti u obzir njen specifičan geopolitički, geokulturološki i geoekonomski položaj.

Kulturološku dimenziju liderstva u Bosni i Hercegovini nije moguće shvatati bez poznavanja i shvatanja dinamične historije Bosne i Hercegovine, pri čemu su različiti utjecaji, različite kulture i različite imperije u različitim historijskim periodima ostvarivali veoma snažan utjecaj na suštinu sveukupnih odnosa unutar Bosne i Hercegovine i na liderstvo u njoj.

Tokom dugih perioda historije Bosna i Hercegovina nalazila se na razmeđima civilizacija i kultura. Često su njene granice ujedno bile i granice razdvajanja velikih imperija ili država.

Koliko god historija Bosne i Hercegovine (posebno srednjovjekovne Bosne) svjedoče o posebnosti državnog i etničkog identiteta Bosne i Hercegovine, još toliko, s druge strane, valja prepoznati realnost da je specifičan sveukupan položaj Bosni i Hercegovini namijenio posebnu vrstu interesa i utjecaja koje velike sile imaju prema njoj.

Nije u tom pogledu BiH izuzetak u odnosu na mnoštvo drugih malih država čiju sudbinu opredjeljuju velike sile, ali je BiH specifična po tome što je najistočnija katolička, najzapadnija pravoslavna i najsjevernija islamska država Evrope. Historijski gledano, ta činjenica postaje još relevantnija ako se u obzir uzme i činjenica da su Židovi, nakon protjerivanja iz Španije krajem XV stoljeća, prvu dobrodošlicu u tadašnjoj Evropi, pronašli na prostoru Bosne, koja je tada već bila u sastavu Osmanske države.

Taj specifičan etnički, vjerski, kulturološki i sveukupni amalgam različitosti koji se ”kalio, vario i oplemenjivao” na tlu Bosne i Hercegovine, često je bio predmetom osporavanja i promicanja, napada i odbrana, negiranja i potvrđivanja, ali uvijek važna dimenzija sveukupnih odnosa unutar Bosne i Hercegovine, kao i važna sastavna dimenzija svake od pojedinačnih vrijednosti i dimenzija koje čine Bosnu i Hercegovinu. Tako valja razumjeti da se bosanskohercegovački islam razlikuje od islama u drugim dijelovima svijeta, što je, također, u sličnoj mjeri primjenjivo i na pravoslavlje, i na katoličanstvo, pa i na judaizam i druge religije prisutne na teritoriji BiH.

 

Lokalno i globalno

Liderstvo na prostoru Bosne i Hercegovine, više nego u slučaju bilo koje druge pojedinačne države, pored poznavanja elemenata stanja i situacije unutar Bosne i Hercegovine, zahtijeva i poznavanje mnoštva aspekata globalnog stanja, koje na neposredan ili posredan način može biti povezano s procesima u BiH, bilo da na njih ostvaruju direktan ili indirektan utjecaj.

Mnoštvo je načina na koji se procesi i problemi unutar BiH povezuju sa znatno širim kontekstom. Svi globalni domeni moći (vojni, ekonomski, tehnološki i kulturološki) ostvaruju svoje utjecaje na procese i stanje u Bosni i Hercegovini. Poznavanje političkih i diplomatskih tokova jeste neophodno za donošenje mnogih odluka koje naizgled proizvode samo lokalne posljedice. Globalni i regionalni demografski trendovi utječu na promjene odnosa snaga, kako na znatno širem planu tako i na državnom planu.

Ova dimenzija položaja Bosne i Herceovine može posebno biti iskorištena u smislu ostvarivanja ekonomskog razvoja unutar same države, a posebno u pogledu njenog ekonomskog povezivanja sa susjedstvom, kao i sa znatno širim okruženjem.

PROČITAJTE I...

Presuđeni ratni zločinac Dario Kordić diplomirao je u Zagrebu na Katoličkom bogoslovnom fakultetu. „Čestitamo našem Dariju koji je danas obranio svoj diplomski rad i postao magistar teologije!“, napisali su na Facebook stranici „Hrvatska zvona“. Prije nego je postao magistar teologije Dario Kordić je, među ostalim, po zanimanju bio ratni zločinac. Naime, zbog političke odgovornosti koju je imao u vrijeme pokolja u Ahmićima i bošnjačko-hrvatskog sukoba u dolini Lašve, Kordić je osuđen na 25 godina zatvora za sljedeća kaznena djela: 1) Protupravni napad na civile; protupravni napad na civilne objekte; bezobzirno razaranje koje nije opravdano vojnom nuždom; pljačkanje javne ili privatne imovine; uništavanje ili hotimično oštećivanje vjerskih ili obrazovnih ustanova (kršenja zakona ili običaja ratovanja), 2) Hotimično lišavanje života; nečovječno postupanje; protupravno zatvaranje civila (teška kršenja Ženevskih konvencija) 3) Progoni na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi; ubojstvo; nehumana djela; zatvaranje (zločin protiv čovječnosti). Nakon što je odslužio dvije trećine svoje kazne, Dario Kordić je pušten iz zatvora 2014. godine.

Sigurnosne strane inicijative za mali Schengen naročito su važne, posebno za one zemlje koje Srbija obuhvata svojim velikodržavnim imperijalnim ambicijama. Ima osnova za sumnju da će Srbija zloupotrijebiti poboljšanje saradnje po sadržajima malog Schengena za jačanje svojih subverzivnih oslonaca u funkciji udovoljavanja velikodržavnim ambicijama, jer su im takvi oslonci u posljednjim decenijama oslabljeni, iako su još uvijek vrlo aktivni na štetu mira, posebno na Kosovu, Crnoj Gori i BiH, zbog čega su upravo te zemlje osnovano, a ne paranoično, oprezne prema malom Schengenu. U svakom slučaju, i s malim Schengenom i bez njega sigurnosni sistemi srbijanskih susjeda imaju razloga za pojačano angažiranje na otkrivanju i suzbijanju subverzivnih planova, akcija i njihovih nosilaca

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI

Podržite nas na Facebooku!