Islamska zajednica BiH u ulozi napadnute strane

Predavači su skrenuli pažnju Islamskoj zajednici da neki od puritanskih daija imaju više pratilaca na društvenim mrežama od svih medija Islamske zajednice, što govori o njihovoj popularnosti, ali i o činjenici da do sada Islamska zajednica BiH nije prepoznala značaj društvenih medija i njihov utjecaj na oblikovanje društvenih silnica

U organizaciji Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka održana je 21. decembra u prostorijama Gazi Husrev-begove biblioteke treća naučna konferencija pod nazivom “Islamska tradicija Bošnjaka na razmeđu stoljeća: izazovi i odgovori”. Na konferenciji su sudjelovali prominentni istraživači i akademski radnici koji su se u svom dosadašnjem radu bavili historijatom Islamske zajednice i novim tumačenjima islama. U izuzetno dinamičnoj atmosferi, govornici su se bavili različitim temama, osvijetlivši procese koji su utjecali na oblikovanje društvenog ambijenta pogodnog za razvoj i širenje novih interpretacija islama u Bosni i Hercegovini.

Enes Ljevaković, Enes Karić, Fikret Karčić, Denis Bećirović, Muharem Omerdić, Nedim Begović, Hikmet Karčić, Elvedin Subašić bili su samo neki od govornika koji su u svojim izlaganjima nastojali pojasniti sintagmu “islamska tradicija Bošnjaka” i njeno semantičko polje. Neki od njih posebno su skrenuli pažnju i na opasnosti i pogubne učinke uvezenih interpretativnih tradicija, posebno se osvrćući na puritanistička tumačenja islama i njihov odnos prema Islamskoj zajednici u BiH. Čini se da su upravo takvi pristupi prepoznati i kao najveća opasnost za islamsku tradiciju Bošnjaka i Islamsku zajednicu u BiH, iako su neki od govornika skrenuli pažnju na prisutnost šiijskog učenja, ali i nekih drugih učenja prisutnih u Bosni i Hercegovini.

“Godine 1992. dolazi do svojevrsnog paradoksa, dvostrukog standarda u tumačenju islama u BiH. Jedan je bio opći, tradicionalni, oficijelni, domaći, naviknut i prihvaćen. Njega drži i promovira Islamska zajednica sa svojom ulemom i džematlijama. Drugi je bio uvozni, došao sa strancima iz nekih muslimanskih zemalja, potpomognut domaćim ljudima koji su ‘tamo – kod njih’ studirali ili učeni tumačenju islama i praksi različitoj od ovdašnje. Oni su odabrali mišljenja tamošnjih učitelja ili su forsirali učenja i praksu autora djela pisanih za drugačija područja ili naročite namjene, za naš svijet drugačije vjerske prakse daleko od nas i iza ovog vremena.

Bosanska novija povijest nije imala izazovniji potres od ovog. Ovakvo iskustvo do sada nismo imali. Nikada se bolnije, štetnije i drastičnije nije osjetilo lomljenje vjekovima čvrstog džematskog safa kao s utjecajem i izazovom ove pojave i njezinim nosiocima. Islamski vjerski lideri i priznati muslimanski prvaci u BiH na probavljiv način doprinosili su tumačenju islama, a u skladu s potrebama svog mjesta i vremena. Nikada niko od njih našu vjersku praksu nije nazivao ‘bosanski islam’, niti nekako drugačije osim islam, a sebe musliman. Od 1992. godine na sasvim drugačiji način je krenula misija vjere samozvanih daija, a Islamsku zajednicu stavili su u ulogu napadnute strane koja mora da se brani ili pravda”, kazao je mr. Muharem Omerdić.

PURITANIZAM INSTITUCIONALIZIRAN KROZ NEVLADIN SEKTOR

Šerijatsku praksu hanefijske pravne škole, istaknuo je Omerdić, neke su daije proglasile nedovoljno izvornom, a maturidijsku akaidsku školu frakcijskom i neehli sunnetskom. On je skrenuo pažnju i na odlazak na islamske studije nemalog broja studenata bez prethodno završene medrese, mimo ikakve procedure i izbora nadležnih organa i službi Islamske zajednice i njihov povratak u zemlju, te zatim aktiviranje kroz pisanje i prevođenje neselektivne islamske literature, što je do kraja usložnilo ovu pojavu.

Elvedin Subašić i Hikmet Karčić govorili su o vaninstitucionalnom tumačenju islama u BiH kroz prikaz najpoznatijih nevladinih organizacija (NVO) i medija sa sadržajem o islamu. U BiH postoji mnoštvo NVO koje se bave propagiranjem i tumačenjem vjere. One koriste razne medije za prijenos svoje poruke: radio, televizija, štampani mediji, periodične publikacije, internetske stranice, društvene mreže i servisi.

“Nova tumačenja islama kao i islamski aktivizam i da’va u BiH manifestuje se na organizovan način putem nevladinih organizacija (NVO). U BiH postoji nekoliko stotina NVO koje su zasnovane na aktivnostima propagiranje vjere. Međutim, samo je određeni broj onih koji su aktivni. NVO su registrovane pred Ministarstvom pravde na svim nivoima vlasti (Ministarstvo pravde BiH, Ministarstvo pravde FBiH i ministarstva pravosuđa i uprave kantona). Ove NVO se svakodnevno registruju i protokom vremena, zbog ličnih ili finansijskih razloga, prestanu djelovati. Iako više nisu aktivni, rijetko se kad ove NVO ugase, odnosno izbrišu iz registra udruženja. Na području Federacije BiH postoji nekoliko stotina NVO koje su bazirane na vjeri (faith-based), odnosno čiji je primarni cilj prenošenje poruke i pouke o islamu”, naveli su Karčić i Subašić.

Ipak, istaknuli su da postoji određeni broj NVO koje se mogu smatrati integrativnim udruženjima bliskim Islamskoj zajednici. Radi se o NVO koje podržavaju rad i stavove Islamske zajednice, ali se po nekim pitanjima razilaze. Jedno od takvih, a ujedno i jedno od najaktivnijih udruženja u BiH jeste Asocijacija za kulturu, obrazovanje i sport (AKOS). “AKOS je osnovan 2003. godine u Zenici i registrovan je pri Ministarstvu pravde FBiH. Njihove aktivnosti većinom se baziraju na vođenje web-stranice akos.ba, koja ima jako veliku posjećenost kao i aktivnosti na društvenim mrežama. AKOS je članica Koordinacije bošnjačkih nevladinih organizacija (BNVO), koja broji 36 udruženja širom BiH. Većina navedenih udruženja promoviše sadržaj koji je kombinacija vjersko-nacionalno-patriotskog karaktera. U posljednjih nekoliko godina primjetan je porast nacionalno-patriotskog sadržaja među ovim NVO”, kazali su predavači.

SLIČNA SITUACIJA I U DIJASPORI

Puritanske organizacije na sličan način djeluju i u Sandžaku i među bošnjačkom dijasporom, organizirajući se kroz udruženja mimo džemata Islamske zajednice. U Sloveniji je prije nekoliko godina osnovano udruženje Kulturno društvo “Srednja Pot” sa sjedištem u Ljubljani. “Navedena NVO većinom okuplja članove bošnjačke dijaspore u Sloveniji i organizuju javna predavanja dovodeći predavače iz BiH. Pored javnih predavanja, organizuju i humanitarne akcije. Glavni predavač i zastupnik ove NVO je Sejfullah Ervin Džaferović. U Novom Pazaru jedna od najaktivnijih NVO jeste ‘Put Sredine’, koji organizuje javna predavanja i humanitarne akcije. Na javnim predavanjima gostuju predavači iz BiH i Sandžaka. Facebook-stranica ove NVO ima 16.797 pratilaca”, naveli su Karčić i Subašić.

Godine 2012. u Švedskoj je osnovana Švedska dawetska organizacija (SDO) i s vremenom je postala jedna od najaktivnijih i najorganiziranijih NVO među bošnjačkom dijasporom. Na zvaničnoj web-stranici stoji da se SDO bavi “organizovanjem edukativno-naučnih predavanja i štampanjem dawetskog materijala sa ciljem poziva ljudi ka vraćanju izvornom razumijevanju vjere baziranom na Kur’anu i sunetu Poslanika sallallahu alejhi we sellem”. SDO se bavi organizacijom javnih predavanja u Švedskoj, gdje dovode daije iz BiH. Pored toga, kako su istaknuli predavači, organiziraju i druge aktivnosti, poput “Škole Kur’ana” i “Večernje škole islama”.

“U posljednje vrijeme, na pojedinim domaćim i dijasporskim javnim predavanjima organizuje se i kulturno-zabavni program u kojem se prouči ilahija ili otpjeva sevdalinka, ali bez muzike. Primjetno je da, pored velikog broj aktivnih NVO u BiH, postoji određeni broj predavača ili daija koji se pojavljuju kao gosti navedenih NVO. Ovi predavači ne ograničuju se samo na BiH već imaju i regionalni utjecaj”, kazali su Karčić i Subašić, ističući da njihov utjecaj jača razvojem informacionih tehnologija, pa se tako održano javno predavanje odmah postavi na YouTube i tako postane dostupno velikom broju gledalaca širom svijeta. Predavači su skrenuli pažnju Islamskoj zajednici da neki od puritanskih daija imaju više pratilaca na društvenim mrežama od svih medija Islamske zajednice, što govori o njihovoj popularnosti, ali i o činjenici da do sada Islamska zajednica nije prepoznala značaj društvenih medija i njihov utjecaj na oblikovanje društvenih silnica.

PROČITAJTE I...

Usred agresije na Bosnu i Hercegovinu i dotad nezapamćenih zločina nad Bošnjacima, njihova kulturna i politička elita sazvala je Prvi bošnjački kongres u Sarajevu 1993. godine, na kojem je donesena historijska odluka o službenom povratu nacionalnog naziva Bošnjak. Od tada, ni kod kuće ni u svijetu nema dileme, ili je ne bi trebalo biti, o nazivu, identitetu, kulturnom i civilizacijskom subjektivitetu Bošnjaka

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI

KOMENTARI

 • Omer Hadžić 03.01.2018.

  Poštovani,
  Islamska zajednica apsolutno, kao i inače, i u ovom slučaju samo reda radi ubaci malo samokritike. Naravno da daije i NVO-i preuzimaju kormilo tamo gdje nema kormilara i popunjavaju ogromne praznine koje iza sebe ostavlja IZ. Prije svega, IZ se gotovo nikako sistemski ne bavi da\'vom, osim pojedinaca koji su njeni službenici, a u svijetu koji je žedan za profanim i duhovnim. IZ je apsolutno okrenuta sebi promičući ekskluzivitet ideja i tumačenja ne dajući mjesta za interaktivnost i dijalog sa članstvom idr. muslimanima. Posebno je poražavajuća retorika konstantnog argumentovanja i podništavanja ideja i praksi dr. novih mezheba u BiH čime se umjesto islamskog načela jedinstva postavlja na pijedestal bezgrešnosti i upravo vrlo često pravi dublje podjele. IZ hronično boluje od nedostatka transparentnosti, posebno u toku novca, nepotizma i nemogućnosti kontrolisanja službenika-imama u djelovanju i opštem ahlaku. Neosporno jeste da su neke ideje novog vala islamizacije koji dolaze isključive i radikalne, međutim IZ umjesto prilagođavanja novom vremenu nudi stari birokratizovani izolovani sistem naslijeđen iz SFRJ koji umnogome pati od bolesti jednoumlja takoreći \'vladajuće klase\’. Posebno se navedeno očituje u:
  1)slaboorganizovanoj mektebskoj i vjeronaučkoj nastavi gdje kvalitet zavisi od kvaliteta pojedinačnih mualima a nikako od sistema,
  2) pretvaranjem medresa u vjerske gimnazije što je urađeno za vrijeme prethodnog Reisa radi uklapanja na kantonalne budžete što je rezultovalo slabijom vjerskom naobrazbom i slabim standardom znanja \'svjetovnih\’ predmeta maturanata, što rezultuje ispodprosječnim udjelom fakultetskih diplomanata među istim,
  3) devalvacija akademskih vrijednosti i znanja kroz visokoškolske ustanove pri IZ s posenim osvrtom na onu u Novom Pazaru gdje se ide po diplomu, zvanje magistra ili dr. reda radi,
  4) izostanak invetivnosti pri budućoj strategiji osnivanja usmjerenih vjerskih škola (poput katoličkih medicinskih isl., a zašto ne i zanatskih ili fakulteta…) pored jačanja vrijednosti, standarda a time i digniteta postojećih školskih ustanova.
  Nažalost, ni vakuf nije u boljem stanju, često slaboorganizovan, zemlja neobrađena ili na dr. način iskorištena, boluje takođe od nepotističke dodjele. Posebno valja istaći da jeste IZ učinila velike napore pri promicanju javne svijesti o vakufu, međutim nikad kao opštem dobru, definišući vakuf kao dobro koje može biti korisno samo za IZ a nikada ne pomenuvši kategorije vakufa opštekorisne mimo IZ i to prije svega puteve, mostove, škole, bolnice itd., što ostavlja jedan gorak okus u ustima utiska da IZ uzima od vjerske prakse što ogovara njenoj birokratizovanoj mašini. Na istom fonu problema vakufa je i organizacija BBI, ali to je već preširoka tema za ovakav komentar.
  Posebno bih za kraj istakao da je uticaj NVO, daija isl., po mojoj skromnoj procjeni, više donio koristi a malo štete, jer su isti mnogo ljudi vratili vjeri, organizovali mnoge humanitarne akcije idr. društvene koristi, postavili pitanja oko mnogih pogrešnih praksi službenika IZ i to skupog naplaćivanja učenja Kur\'ana, zapisa i praksi koje nisu od islama (prije svega oko smrti muslimana, svetosti dovišta itd). Dakle, popunili su ogromnu prazninu. Posebno me je rastužio stav prof. Neimarlije u gostovanju na FTV, a poseno na konstataciju voditeljice Jurišić da selefije iz priloga komšiluk poznaje kao radine i poštene ljude i poljoprivrednike kada prof.odgovara da je za poljoprivredu zaduženo nadležno ministarstvo. Allah dž.š. kaže i daje najljepšu poruku: \”Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima, a da si osoran i grub, razbježali bi se od tebe. Zato im praštaj i moli da im bude oprošteno i dogovaraj se s njima! A kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u Njega!”.
  IZ treba korijenitu reformu u cilju iskorjenjivanja nepotizma, utvrđivanja principa javnosti i transparentnosti u radu, otvaranje prema vjernicima i ljudima uopšte, prije svega potlačenim, siromašnim, drugih vjera, kao i organizaciji instituta islamskog prava koje dopušta i mogući su u sekularnoj državi, prije svega iz domena građanskog prava (porodičnog, nasljednog pr.).
  Ukratko, IZ treba otvaranje prema svijetu na islamskim principima opšteg dobra, koristi i reda a ne dosadašnja introspekcija na principima vlastite koristoljublja.
  Član sam IZ i sve rečeno je iz najbolje namjere, a Allah dž.š. najbolje zna.

  Odgovori

Podržite nas na Facebooku!