Na svašta nešto je građane Sarajeva navikla diletantska vladajuća koalicija “Trojke”. Demonstrirali su i populizam, i nesposobnost, i neodgovornost, i sklonost ka ispraznoj retorici,  i bijeg od konkretnog djelovanja, odnedavno i prijetnje porodicama neistomišljenika, ali ponajviše od svega spremnost da vlastite političke interese stave iznad interesa građana. No, ono što su 30.3. uradili na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo nadilazi čak i okvire najcrnjeg političarenja, te se slobodno može nazvati udruženim zločinačkim poduhvatom i masovnim zločinom.

U svome osvetničkom pohodu na KCUS i njegovu direktoricu Sebiju Izetbegović vijećnici “Trojke” predložili su u Skupštini Kantona, a zatim i usvojili, amandmane na finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo kojima se od ukupnog iznosa namijenjenog za finansiranje KCUS-a 2.000.0000 KM preusmjeravaju u tekuću rezervu Budžeta Kantona Sarajevo.

Kao da im to nije bilo dovoljno, vijećnici SDP-a, NiP-a, NS-a kao i samostalni zastupnici su iznos namijenjen finansiranju materijalnih troškova PET/CT-a umanjili za čak 650.000 KM koje su također prebacili u budžetsku rezervu!

PET/CT je usluga vrhunskog tercijarnog nivoa. KCUS je jedini pruža u Federaciji BiH. Od iznimnog značaja je za liječenje oboljelih od svih malignih bolesti (karcinoma, sarkoma...). Tom metodom besprijekorno se utvrđuje stepen proširenosti bolesti, lokalizaciju i aktivnost metastaza, a na KCUS-u prema tome određuju terapijske postupke kao i prognozu. Po pacijentu je potrebno 2 sata (priprema i snimanje). U prosjeku na KCUS-u rade oko 1100 takvih usluga godišnje, ali prošle godine manje jer nije bilo letova iz Turske koja ih snabdijeva sa FDG-om (radioaktivni reagens). Zato se na KCUS-u od otvaranja aerodroma radi i subotom i nedjeljom ne bi li nadoknadili propušteno bolesnicima. Samo šprica koja im je potrebna za ubrizgavanje reagencije je oko 200.000 KM, a cijena automatskog injektora radioaktivnog materijala za PET Medrad, koji im nedostaje zbog zaštite od zračenja i intenziteta rada, je 184.000 KM.

Nevjerovatno je, nečuveno je, monstruozno je i zločinački da vijećnici vladajuće “Trojke” preusmjeravaju sredstva namijenjena za liječenje onkoloških pacijenata na KCUS-u! Iako se iz ove stranačke grupacije pravdaju da je u pitanje preusmjeravanje sredstava radi refundacije troškova koji su građani utrošili na COVID, a što je samo po sebi također monstruozan pokušaj da se konfrontiraju onkološki s COVID pacijentima, ipak je iz nastupa pojedinih vijećnika vladajuće većine sasvim jasno da je riječ o političkoj osveti. To je praktično i potvrdio zastupnik SDP-a Igor Stojanović svojom izjavom u kojoj tvrdi da “kritike opozicije da smo ugrozili rad KCUS-a ne stoje” te da će “ukoliko se utvrdi da KCUS-u nedostaje novca, biti potrebno da menadžment KCUS-a dokaže Skupštini KS-a da te usluge stvarno postoje”.

Ova rečenicu zaslužuje da je se nekoliko puta pročita kako bi se razumjela dubina političkog idiotizma druga Stojanovića i njegovih stranačkih i koalicionih kolega. Stojanović, doslovno, ucjenjuje KCUS, na kojem se decenijama liječe najteži onkološki pacijenti iz čitave Bosne i Hercegovine, te traži da menadžment KCUS-a dokazuje besposlenim neznalicama iz vladajuće koalicije da onkološki pacijenti na KCUS-u doista postoje te da im je prijeko potreban PET/CT! I šta da sada rade onkolozi i onkološki pacijenti na KCUS-u, da donose Stojanoviću i kompaniji nalaze na pregled ili da pozovu nadasve stručne skupštinske zastupnike u vizitu? Nevjerovatno!

Nema riječi da se opiše sva malignost i malicioznost neljudi iz vladajuće koalicije koji su spremni da ugroze živote najtežih bolesnika kako bi se obračunali sa menadžmentom KCUS-a, tačnije sa Sebijom Izetbegović. Ljudskom umu naprosto je nepojmljivo da su kadrovi „Trojke“ i njihovi samostalni partneri spremni žrtvovati teško bolesne građane i vlastitu humanost radi svoje političke opsesije. Zbog ovoga zločinačkog poteza sudit će im historija, a nadamo se da će im što prije suditi zakon, a i narod – na izborima.