Pandemija, kao uostalom i svaka druga kriza ili tragedija, izvlači na površinu ono najbolje i, na žalost, najgore u ljudima. To važi i za države, odnosno državne birokratije. Evropsko jedinstvo se u velikoj mjeri pokazalo kao opsena, kada se kontinent pretvorio u epicentar pandemije. Kolektivni dogovori EU šantaju čak i sada iako je prošlo godinu dana od početka pošasti kojoj se jasni kraj ne nazire.

U takvim okolnostima svaki čin solidarnosti zasija jače. Istovremeno takve krize otvaraju prostor za organizacije nevladinog sektora. Svjesne toga, turske žene u Evropi ujedinile su se tokom pandemije i ponudile svoje usluge zajednicama koje nazivaju svojim domom. Pod zajedničkim “krovom” turske nevladine organizacije Unije internacionalih demokrata (UID) žene turske evropske dijaspore su pokrenule mnoštvo projekata solidarnosti.

Akutni problem na početku pandemije u mnogim evropskim zemljama je bio manjak maski, te su turske žene prvo u Belgiji, a zatim u Francuskoj počele šiti maske koje su donirale klinikama i domovima staraca ne samo u navedenim zemljama nego i ostalim evropskim zemljama. Inače, već kod tog početnog projekta se pokazala vrednost povezanosti ili umreženosti organizacije. Jer kada bi u jednom gradu ili zemlji ponestalo mateijala za maske bilo je lako do njega doći kroz UID mrežu. Tako je počelo, ali nije na tome ostalo.

Pomoć starijima glede nabavke u doba tzv. “lockdowna” ili policijskog časa je bio slijedeći logičan korak, a zatim i distribucija hrane onima u nevolji, pa sve do psihološke podrške članovima turske zajednice i pomoći oko dječijeg (pandemijom poremećenog) obrazovanja.

Sve navedeno, što nije pun spisak akcija, je svakako doprinijelo boljoj vidljivosti turskih žena u zajednicama u kojima djeluju. Njihovi napori pomogli su da se promijeni način na koji se turska zajednica doživljava u Evropi, istovremeno ojačavši veze same zajednice. “Iako sebe doživljavamo kao dio Njemačke, željeli smo se ponovno predstaviti jer u njemačkom društvu i dalje postoje problematične ideje poput islamofobije “, rekla je Ayşe Aşut, dugogodišnja predsjednica ženskog ogranka UID-a.

Svaka kriza je ujedno i prilika. Turske žene u Evropi su vidjele u pandemiji priliku za solidarnost i integraciju kako je  to rekla Fatma Sönmez, članica UID-a iz Francuske.