Nakon što je jučer objavljena informacijama da je profesor Amir Duranović, predavač na Odsjeku za historiju, postao novi dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, danas je objavljeno kako će doći do ponavljanja procesa izbora zbog proceduralne greške.

Naime, Komisija za provođenje postupka izbora rukovodioca organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta za mandatni period 2022-2026 godine, koju su činili prof. dr. Vahidin Preljević, prof. dr. Adnan Busuladžić, prof. dr. Lidija Zvačko, prof. dr. Sanja Šoštarić i prof. dr. Zijad Šehić, uradila je svoj posao u skladu s propisanim procedurama, odnosno provela proces izbora dekana i tajnog glasanja potpuno u skladu sa Statutom Univerziteta u Sarajevu i Poslovnikom o radu Vijeća Fakulteta.

„Problem je nastao u pogledu tumačenja pojma 'potrebnog broja glasova' u drugom krugu glasanja. S obzirom na činjenicu da je u drugom krugu glasao 101 član Vijeća, mi smo mislili da je za 'potrebnu većinu' dovoljno 55 glasova, koliko je dobio jedan od kandidata“, stoji u obrazloženju.

Naknadnim uvidom u odredbe Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona, Poslovnika, a nakon konsultacije s Generalnim sekretarom Univerziteta u Sarajevu, utvrđeno je da za dekana može biti izabran u drugom krugu onaj kandidat koji dobije natpolovičnu većinu glasova od ukupnog broja članova Vijeća Fakulteta.

Zbog toga je došlo do greške u završnoj riječi na kraju izbornog procesa.

„Uz izvinjenje svim članovima Vijeća Fakulteta, a prije svega kandidatima koju su prošli u drugi krug, konstatiramo da nijedan kandidat nije imao natpolovičnu većinu od ukupnog broja članova Vijeća Fakulteta, dakle dovoljan broj glasova onako kako to propisuju Zakon i Statut Univerziteta u Sarajevu. Stoga smo u skladu sa članom 111. Statuta Univerziteta u Sarajevu dužni ponoviti cjelokupni izborni postupak u najkraćem zakonski dozvoljenom roku“, dodaje se.