S druge strane, Asim Ćufurović, zastupnik u Skupštini USK iz SDA ističe da nije problem u Skupštini nego u Vladi USK i Zavodu zdravstvenog osiguranja koji nisu na vrijeme uradili svoj posao I sada prebaciju odgovrnost na Skupštinu.

Ćufurović je na Fecbooku napisao: “Ovih dana svjedoci smo nezadovoljstva zdravstvenih radnika, koje je opravdano, jer nisu dobili svoje zarađene plate. I nismo morali dugo čekati da vlast zajedno sa svojim režimskim medijima svu odgovornost što plate ne mogu biti isplaćene prebaci na Skupštinu. Cilj ovakve hajke na skupštinske zastupnike nije uopće problem neisplaćenih plata već potreba da se pod pritiskom javnosti, budžetskih korisnika (u ovom slučaju zdravstvenih radnika) stvori ambijent u kojem će vlast dobiti ono što hoće, a to je usvajanje Budžeta USK za 2022. godinu”, napisao je Ćufurović.

Istina je, navodi on, da isključivu odgovornost za neusvajanje Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a za 2022. godinu leži prije svega na direktoru Zavoda (koji je kadar NES-a) i Upravnom odboru koji je Financijski plan ZZO usvojio na sjednici UO ZZO tek 31. 12. 2021. godine, te su ga tad uputili u proceduru prema Vladi USK. Vlada USK-a je, dodaje Ćufurović, 6. 1. 2022. godine na svojoj sjednici usvojila ovaj Plan i uputila ga Skupštini na davanje saglasnosti.

“Prema tome, Skupština USK-a suštinski još nije ni dobila ovaj Plan i samo treba dati saglasnost na isti. Postavlja se ključno pitanje zašto su vlastodršci na ovaj način doveli prije svih zdravstvene radnike u nezavidan položaj da ime se ne može isplatiti plata!? Odgovor je jednostavan, treba iskoristiti ove ljude u borbi za svoje fotelje. Usput rečeno, Zavod zdravstvenog osiguranje je svojim uposlenicima isplatio platu za decembar 2021. godine”, napisao je Ćufurović.