Nastavnici Ekonomskog fakulteta su posebno zabrinuti zbog odsustva plana razvoja i jačanja javnog obrazovanja kao temelja razvoja bilo kojeg društva. Dalje, nejasna je osnovanost formiranja Vijeća za obrazovanje i nauku, te zabrinjava paralelizam institucija koji će se tim Vijećem ostvariti.

Ocijenjeno je da Nacrt značajno urušava akademsku autonomiju po brojnim osnovama uz istovremeno pretjerano liberaliziranje osnivanja i rada privatnih visokoškolskih ustanova, te uvođenje ekonomskih principa nepoznatih u javnom visokom obrazovanju širom svijeta.

Smatra se da je nedovoljno regulisano osnivanje privatnih visokoškolskih ustanova kao i dislociranih odjeljenja. U domen uslova za izbor u akademska zvanja uvodi se pravna nesigurnost uz ozbiljnu opasnost od derogiranja državnog Okvirnog zakona o visokom obrazovanju.

- Konačno, Nacrt zakona o visokom obrazovanju se zapravo samo marginalno bavi samim obrazovnim procesom i položajem studenata - ističe se u saopćenju Ekonomskog fakulteta. Ova visokoškolska institucija stoga poziva sve uključene strane da prvo definišu javne politike koje će visoko obrazovanje usmjeriti u pravcu dugoročnog razvoja, pa tek onda da pristupe kreiranju zakonskog okvira koji će podržati implementaciju takvih politika.

- Samo tako možemo ostvariti dugoročne pozitivne efekte koje priželjkujemo - zaključuje se u saopćenju.

Tako je Vijeće Ekonomskog fakulteta odbacilo Nacrt zakona ministrice obrazovanja u Vladi KS Melike Husić-Mehmedović, koja je ujedno i profesorica na Ekonomskom fakultetu. Dakle, ministricu još jedino podržava Damir Marjanović, nezavisni zastupnik, koji je i doveo Husić na ministarsku poziciju, te Narod i pravda i Naša stranka.

Nedavno je i SDP, koji zajedno sa Našom strankom i Narodom i pravdom čini Vladu kantona Sarajevo, koja je usvojila Nacrt i uputila ga u skupštinsku proceduru, iznio stav da ova stranka neće podržati novi zakon o visokom obrazovanju. Ocijenili su da će se njime dodatno pogoršati visoko obrazovanje. Njihov zaključak je da je ovo loš zakon kojim se komercijalizira obrazovanje.