Sve je veći broj osoba u svijetu koje prijavljuju dugotrajne posljedice zaraze virusom korona. Istraživanje provedeno u Velikoj Britanije pokazalo je da je više od milion osoba u ovoj zemlji prijavljivalo probleme nakon što su prestali biti zaraženi i nakon što su preboljeli akutno stanje bolesti.

“Long Covid” definira se na različite načine, ali uvijek kao stanje u kojem simptomi ostaju neuobičajeno duži period.

Tačna priroda simptoma i broj ljudi koji imaju dugotrajne simptome varira ovisno o definiciji koja se koristi, populaciji koja se proučava i dužine perioda koji se koristi u studijama. 

Istraživanje britanskog Ureda za nacionalnu statistiku procijenilo je da je približno 13,7% ljudi koji su bili pozitivni na SARS-CoV-2 imalo jedan ili više simptoma duže od 12 sedmica.

Najčešći dugotrajni simptom je umor, njega osjeća 56 posto onih koji su prijavili da su imali ili da imaju “Long Covid” u Velikoj Britaniji. Otežano disanje imalo je 40 posto osoba, gubitak mirisa 32 posto i poteškoće s koncentracijom njih 31 posto.

(Izvor: Statista)