Skupština Kantona Sarajevo navodi kako, na osnovu člana 5. Odluke o obilježavanju ulica, trgova, parkova, mostova, institucija i ustanova imenima i zgrada brojevima na području KS, na prijedlog Komisije za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti, na posljednjoj sjednici, namjerava donijeti odluku da novoformiranoj ulici u naselju Nova Otoka dadne naziv Generala Mehmeda Alagića.

Manji broj stanara iz ovog dijela grada iskazao je nezadovoljstvo ovakvom inicijativom, te su naveli kako se u predmetu odluke navodi neistina da je riječ o novoformiranoj ulici: "Ako je ulica tek formirana, zašto se stanari ulica Džemala Bijedića i Srđana Aleksića izjašnjavaju o promjeni naziva?".

Ovakav stav manjeg broja stanara (213 od ukupno 1055 stanara od kojih 800 nisu ni učestvovali u anketi) podržali su vijećnici Naše stranke, poput Adija Škaljića, vijećnika u Gradskom vijeću Grada Sarajeva. Škaljić tvrdi da su "stanari izkazali jasnu volju" te da će svako ko na sljedećoj sjednici Skupštine KS glasa za preimenovanje ulice kršiti prava i slobode građana. "Na malim primjerima vidimo da li želimo živjeti u pravnoj državi ili državi prisile", poručio je Škaljić. 

Moramo se zapitati da li su ovakvu brigu za pravnu državu u Našoj stranci pokazali kada su "spornim ulicama" davana imena Džemala Bijedića i Srđana Aleksića? Ustvari, da li je tada iko o tome pitao građane? Kako bi, recimo, u Našoj stranci okarakterizirali anketu kojom dio građana odbija inicijativu da im ulica nosi ime po Srđanu Aleksiću? Možda "bošnjačkim nacionalizmom"? I da li bi Naša stranka istim žarom podržala takve želje građana kao što podržava odbijanje imenovanja ulice po rahmetli Mehmedu Alagiću? 

Naravno, svakome su poznati odgovori na ova sasvim retorička pitanja. Stav Naše stranke je prije svega ideološki i nema nikakve veze s odbranom želja dijela građana. Našoj stranci su, dakako, daleko draži Džemal Bijedić a naročito Srđan Aleksić od Mehmeda Alagića. I to je to!