Zemlje Evropske unije imale su 2021. godine prosječan bruto državni dug od otprilike 88 posto BDP-a. Međutim, ovaj prosjek prikriva stvarne razlike između zemalja Evropske unije. Dok je Grčka prošle godine imala državni dug od 193 posto, Estonija je na najboljem mjestu s dugom od samo 18 posto u ekvivalentu BDP-a.

Visok grčki dug svima je dobro poznat, ali su se i brojne druge zemlje nagomilale na dug koji je veći od njihovog BDP-a. Italijanski dug je, naprimjer, izuzetno visok, iznosi 151 posto BDP-a. Portugal je na trećem mjestu među najgorima s dugom od 127 posto BDP-a. Pozitivno je, pak, to što su sve tri zemlje imale još veće dugove u 2020. godini i smanjile ih uprkos pandemiji koronavirusa.

Na redu je da vidimo kako će se evropske zemlje u pogledu duga snalaziti 2020. godine s dvostrukim teretom Covida-19 i rata u Ukrajini 2022.

Neke su država tokom prošle godine povećale svoj dug, uključuju Njemačku (porast od 0,6 procentnih poena na 69,3 odsto BDP-a), Rumuniju (porast od 1,6 procentnih poena na 48,8 odsto BDP), Bugarsku (porast od 0,4 procentna poena na 25,1 odsto BDP-a) i Češku (porast od 4,2 procentna poena na 41,9 procenata BDP-a).

Visok državni dug ima i susjedna Hrvatska, koja se na ovoj listi nalazi na devetom mjestu, s dugom od 79,8 posto BDP-a. Dobra vijest za Hrvatsku jeste što je taj dug u odnosu na proteklu godinu smanjen za 7,5 procentnih poena, pa je sada nešto ispod prosjeka Evropske unije.

Bosna i Hercegovina među državama je koje imaju nizak vanjski dug u odnosu na BDP. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine vanjski dug naše zemlje u prošloj je godini iznosio 26,3 posto BDP-a.