Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku objavljenim 4. juna 2021. godine, broj prijavljenih počinitelja kaznenih djela dosegao je lani najnižu razinu u posljednjih deset godina. Prošle godine registrirano je za 11 posto manje prijavljenih počinitelja nego 2019. i prvi put ih je manje od 11.000, tačnije registrirana su 10.744 maloljetna i punoljetna počinitelja kaznenih djela.

U nekim kantonima smanjenje broja počinitelja kaznenih djela neočekivano je pozitivno. Tako je u Kantonu Sarajevo došlo do smanjenja od 32 posto, sa 3.856 na 2.608, za razliku od Tuzlanskog kantona, u kojem je zabilježen znatan porast broja izvršitelja kaznenih radnji – za 41 posto, sa 1.569 na 2.208.

Osim u Kantonu Sarajevo, pad broja počinitelja kaznenih djela registriran je u Unsko-sanskom kantonu (19 posto), Posavskom kantonu (10 posto), Zeničko-dobojskom kantonu (12 posto), Bosansko-podrinjskom kantonu (16 posto), Srednjobosanskom kantonu (22 posto) i Zapadnohercegovačkom kantonu (7 posto).

Povećanje broja počinitelja kaznenih djela, osim u Tuzlanskom kantonu, zabilježeno je u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (9 posto) i u Kantonu 10 (16 posto).

Zanimljivo je da nije došlo ni do povećanja broja počinitelja kaznenih djela nasilja u porodici, kao što je to bio slučaj u mnogim evropskim zemljama pogođenim pandemijom. Broj takvih slučajeva u Federaciji BiH smanjen je sa 851 na 828, za 2,7 posto.