Egipatska uprava za Sueski kanal planira početkom 2023. godine povećati tranzitne naknade za brodove koji prolaze plovnim putem za 15 posto.

Predsjednik Uprave za kanale Osama Rabie saopštio je da će tranzitne naknade za turističke brodove također biti povećane za 10 posto i da će se primjenjivati ​​od januara 2023. godine.

Rabie je naveo da je povećanje naknada u skladu s trenutnom globalnom inflacijom, zbog koje su povećani operativni i troškovi navigacijskih usluga koje se pružaju u kanalu.

Egipatski prihod od Sueskog kanala dosegnuo je u financijskoj godini koja je završila u julu rekordnih sedam milijardi dolara.

Sueski kanal je strateški plovni put koji povezuje Sredozemno i Crveno more i smatra se jednim od glavnih egipatskih izvora prihoda.