Univerzitet Anadolu koji od 1982. godine djeluje u Turkiye kao prvi univerzitet koji pruža obrazovanje putem otvorenog obrazovanja i obrazovanja na daljinu, nastavlja da se širi i u regiji Balkana.

Fakultet za otvoreno obrazovanje Univerziteta Anadolu, koji ima tri odsjeka koji pružaju usluge otvorenog obrazovanja i obrazovanja na daljinu, uključujući poslovnu administraciju i ekonomiju, u sklopu aktivnosti na Balkanu nudi studentima mogućnost da steknu međunarodno priznatu diplomu.

Univerzitet Anadolu dostupan je svim maturantima koji žele da završe fakultetsko obrazovanje na Kosovu, u Sjevernoj Makedoniji i Bugarskoj već od akademske 2012/13, u Bosni i Hercegovini i Albaniji od akademske 2015/16, te u Moldaviji, Rumuniji, Srbiji i Crnoj Gori od 2019/20.

U okviru Sistema otvorenog obrazovanja Univerziteta Anadolu u inostranstvu, nudi se ukupno 60 programa, od toga jedan na arapskom, četiri na engleskom i 55 na turskom jeziku. Studenti mogu polagati ispite prema jeziku na kojem se izvodi nastava na odsjeku koji su odabrali.

Programi dostupni na stranom jeziku su: Teologija (dvogodišnji studij na arapskom) na Fakultetu otvorenog obrazovanja, Političke nauke i javna uprava, Međunarodni odnosi, Ekonomija (4-godišnji studij na engleskom) na Ekonomskom fakultetu te četvorogodišnji programi Poslovne administracije (engleski) na Fakultetu menadžmenta.

Detaljne informacije o programima dostupne su na internet stranici globalcampus.anadolu.edu.tr/.

Univerzitet Anadolu je prvi ured u inostranstvu otvorio u Kelnu u Njemačkoj 1986. godine kako bi zadovoljio zahtjeve za visokim obrazovanjem turskih i drugih državljana koji su završili srednju školu i ekvivalentne škole u različitim evropskim zemljama.

Nakon toga, brzorastući Sistem otvorenog obrazovanja Univerziteta Anadolu počeo je da nudi brojne mogućnosti obrazovanja kako građanima Turkiye tako i građanima drugih zemalja. Od 2022. godine Sistem otvorenog obrazovanja pruža obrazovne usluge u 39 država, od Azerbejdžana, Kanade, Ujedinjenih Arapskih Emirata do Uzbekistana, Bosne i Hercegovine i Kosova, sa ukupno 21 dodiplomskim i 39 programa vanrednih studija.

Pored mogućnosti obrazovanja koje se nudi turskim državljanima, građani drugih zemalja također su počeli sticati pravo da se upišu direktno ako dobiju ekvivalent diplome srednje škole.

Budući studenti se mogu prijaviti putem interneta (aoskayit.anadolu.edu.tr) u okviru datuma za registraciju tokom akademske godine i završiti registraciju slanjem potrebnih dokumenata.

Prijava i registracija za akademsku 2022/23. godinu može se izvršiti u periodu od 29. avgusta 2022. do 24. oktobra 2022. godine. Online prijava se vrši na stranici aoskayit.anadolu.edu.tr.

Sistem otvorenog obrazovanja Univerziteta Anadolu nudi priliku da ljudi svih uzrasta, prihoda ili zanimanja mogu da nastave školovanje, prilagođavajući svoje obrazovanje prema vlastitim kapacitetima, bez gubitka produktivnosti, i to putem obrazovanja na daljinu.

Studenti koji su diplomirali po Sistemu otvorenog obrazovanja Univerziteta Anadolu mogu nastaviti svoje diplomsko obrazovanje ili se prijaviti za posao tako što će proces ekvivalencije diplome obaviti u državi u kojoj se nalaze.