Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović primio je Rosemary DiCarlo, podsekretarku Ujedinjenih naroda za političke poslove.

Na sastanku je razgovarano o aktuelnoj sigurnosnoj i političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, s naglaskom na poteze vlasti entiteta RS kojima su u proteklom periodu dovedene u pitanje državne institucije potrebne za očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta.

Posebna pažnja posvećena je euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine i značaju integracijskog procesa za stabilnost i reformski napredak. Teme razgovora bile su i suočavanje s prošlošću i obnavljanje povjerenja u Bosni i Hercegovini.

Džaferović je istaknuo da je ustavna i međunarodna obaveza vlasti u Bosni i Hercegovini da poštuju presude Haškog tribunala, Međunarodnog suda pravde i domaćih sudova, te da najviši zvaničnici u Bosni i Hercegovini trebaju iskazivati pijetet prema žrtvama zločina i raditi na jačanju povjerenja.

Džaferović je također zahvalio na pomoći koju tijela i agencije Ujedinjenih naroda pružaju Bosni i Hercegovini kada su u pitanju osnaživanje mira i napredak u društvenom razvoju.

I član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić sastao se danas u Sarajevu s podsekretarkom Ujedinjenih naroda za politička pitanja Rosemary DiCarlo. Razgovarali su o aktuelnoj unutrašnjoj političkoj situaciji i vanjskopolitičkim prioritetima Bosne i Hercegovine, te o narušenoj međunarodnoj sigurnosti i geopolitičkim izazovima koji su izazvani agresijom Rusije na Ukrajinu.

Komšić je naglasio da je Bosna i Hercegovina predana svom putu ka Evropskoj uniji i nema alternative evropskoj integraciji, koju vidi kao šansu za stvaranje boljeg socijalnog okruženja, ekonomskog razvoja i političke stabilnosti za sve njene narode. Smatra da bi BiH trebala dobiti status kandidata za članstvo u EU, jer bi to ohrabrilo i građane, ali i mnoge političke aktere u zemlji za efikasniju provedbu reformi, odnosno za ispunjavanje 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o članstvu BiH u EU.

Podsekretar UN-a istaknula je snažnu podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu i Bosne i Hercegovine i drugih država Zapadnog Balkana, te podršku BiH na putu evropskih i euroatlantskih integracija. Izrazila je zabrinutost trenutnom situacijom zbog poricanja genocida i jezika mržnje koji je izuzetno prisutan u BiH, ali i spremnost za rješavanje tih problema, naveli su iz Predsjedništva BiH.

Komšić je ponovio da BiH podržava UN u nastavku angažmana i poduzetih aktivnosti na održavanju i izgradnji mira i sigurnosti, promoviranju i zaštiti ljudskih prava. U tom kontekstu pohvalio je ideju o osnivanju Fonda UN-a za izgradnju mira u Bosni i Hercegovini, što znači da bi UN mogao osigurati između 10 i 15 miliona američkih dolara u periodu od pet godina. Misija EUFOR-a i prisustvo Štaba NATO-a u BiH su od velikog značaja za mir, stabilnost i sigurnost svih građana u BiH, mišljenja je član Predsjedništva BiH.