Knjiga će, osim Zulfikapašićevog teksta, sadržavati riječ izdavača, opširan predgovor i bilješke uz tekst dr. Safeta Bandžovića, opširan pogovor dr. Mesuda Šadinlije, priloge (fotografije) i izvode iz recenzija (prof. dr. Admir Mulaosmanović i dr. Edin Veladžić). Urednik izdanja je dr. Safet Bandžović.

Predstavljanje knjige javnosti se planira za jesen 2022. godine.

Iz recenzije dr. Edina Veladžića:

… Ono što ovo izdanje Zulfikarpašićeva „Puta u Foču“ čini drugačjim jeste naučna opremljenost teksta, sa dodatnim napomenama koje dodatno preciziraju i pojašnjavaju određene situacije i pojave s kojima se autor suočavao, kao i iznimno vrijedan Predgovor i Pogovor eminentnih bošnjačkih historičara. Nije potrebno posebno naglašavati da je riječ o regiji koja se nalazi na samom vrhu crne liste u cijeloj Bosni i Hercegovini, po stradanju  muslimanskog stanovništva tokom Drugog svjetskog rata. Čak i na razini istočne Bosne, fočanski kraj predvodnik je, ispred drugih istočnobosanskih gradova, tragične liste stradalih tokom rata… Knjiga „Putu u Foču“ predstavlja koristan te sa stručnog i naučnog aspekta opravdan napor da se široj javnosti približi jedna zanimljiva i nedovoljno istražena historija stradanja jednog manjeg mjesta tokom Drugog svjetskog rata čija tragedija je takvh historijskih dimenzija da one prevazilaze ne samo lokalne, već i regionalne i državne granice. Cijenim da je rukupis izuzetno dobro pripremljen, dokumentovan, kontekstualirziran u skladu s visokim stručnim standardima te da će predstavljati jednu vrijednu novinu u istaživačkom prostoru Bosne i Hercegovine. Ovakva knjiga zasigurno može poslužiti ne samo profesionalnim historičarima, već i sociolozima, psiholozima, pravnicima, politolozima, antropolozima, kulturolozima i ostalim istraživačima koji kroz svoj rad budu tretirali najrazličitije aspekte prošlosti Foče i njene šire okoline, ali i neke druge mnogo kompleksnije teme o „kontraverznim“ događajima, odnosima, percepcijama i predstavljanju različitih vojnih i politčkih aktera na prostorima Bosne i Hercegovine tokom i nakon Drugog svjetskog rata…

Preuzeto sa: https://bosnjackiinstitut.ba/