U općinskim vijećima četiri gradske općine – Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad – završen je izbor budućih vijećnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva. Poznati su imena, stranačka i nacionalna struktura svih 28 vijećnika, sada se još samo čeka potvrda od Centralne izborne komisije kako bi Vijeće bili formirano.

Novi saziv Gradskog vijeća neće odražavati trenutnu nacionalnu i stranačku strukturu kakve vladaju u četiri gradske općine. Rezultat je to kompliciranih izbornih procedura i stranačkog inžinjeringa. Nacionalni sastav Gradskog vijeća određen je Statutom Grada Sarajeva, u čijem članu 22. piše: “Bošnjacima, Hrvatima i Srbima, kao konstitutivnim narodima, pojedinačno bit će garantiran minimum od 20% mjesta u Gradskom vijeću, a grupi Ostalih najmanje 2 (dva) mjesta, bez obzira na izborne rezultate.” Ovaj član i dominirajuće stranačke većine u općinskim vijećima uvjetuju neproporcionalnu stranačku i nacionalnu zastupljenost u Gradskom vijeću.

U novom sastavu Gradskog vijeća, ako CIK to potvrdi, najviše vijećnika imat će NiP (7), zatim Naša stranka (5), po četiri SDA i SDP, dva su vijećnika samostalna (na izborima izabrani na listama NiP-a i BOSS-a), a po jednog imaju DF, NBL, SZG, USD, BOSS i PZP. Ako ovo usporedimo s trenutnim sastavom četiri općinska vijeća iz kojih su budući vijećnici birani, vidjet ćemo da volja birača nije preslikana na sastav Gradskog vijeća. Naprimjer, SDP i SDA imat će jednak broj vijećnika u Gradskom vijeću iako u općinskim vijećima Starog Grada, Centra, Novog Sarajeva i Novog Grada SDA ima 29 vijećnika a SDP samo 13, iako je je SDA u četiri gradske općine osvojila 24.457 glasova, a SDP 10.216. Sličan je odnos između Naše stranke i SDA. Naša stranka osvojila je na lokalnim izborima 14.692 glasa, ima 17 vijećnika u općinskim vijećima, 12 manje od SDA, a imat će jednog više u Gradskom vijeću.

Čudnovatim inženjeringom NiP će imati sedam vijećnika iako je ova stranka osvojila samo 1.600 glasova više od SDA i ima u općinskim vijećima 31 vijećnika naspram 29 koliko ima SDA.

U sastavu novog Vijeća bit će dvanaest Bošnjaka (42,9%), po šest Srba (21.4%) i Hrvata (21,4%), dok je četvero Ostalih (14,3%). Prema popisu Stanovništva iz 2013. godine u četiri gradske općine živjelo je 80,7% Bošnjaka, 2,8% Srba, 4,8% Hrvata i 10,5% Ostalih. Bošnjaka je među općinskim vijećnicima iz čijih se redova biraju gradski vijećnici između 80 i 90% (ovisno o tome koliko ih se među njima odlučilo izjasniti na neki drugi način). No procentualni udjel Bošnjaka u novom sazivu Gradskog vijeća ipak će biti nešto veći nego prije četiri godine kada ih je bilo 32%, odnosno samo devet.

U Gradsko vijeće birani su iz Općine Stari Grad: Seid Škaljić (NBL, Bošnjak), Almedin Miladin (NiP, Bošnjak), Vedad Deljković (SDA, Bošnjak), Muamer Mekić (SDP, Bošnjak), Vedran Dodik (SzG, Hrvat), Jasmin Skorupan (SDP, Srbin), Srđan Simonović (SDA, Srbin); iz Općine Centar: Amra Zulfikarpašić (NS, Bošnjakinja), Jasmin Ademović (NiP, Bošnjak), Nihad Uk (NS, Ostali), Lejla Ćosović (SDA, Bošnjakinja), Biljana Lazarević (NiP, Srpkinja), Željko Majstorović (PZP, Hrvat) i Dragan Stevanović (SDP, Srbin); iz Općine Novo Sarajevo: Elvedin Korora (SDP, Bošnjak), Samir Bejić (NiP, Ostali), Mirela Džehverović (NS, Ostali), Alma Čengić (SDA, Bošnjakinja), Marijela Hašimbegović (DF, Hrvatica), Danijela Šahat (NiP, Hrvatica), Srđan Srdić (samostalni vijećnik, Srbin); iz Općine Novi Grad: Adi Škaljić (NS, Bošnjak), Enisa Spahić (samostalna vijećnica, Ostali), Bajro Biber (BOSS, Bošnjak), Drago Jurić (USD, Hrvat), Alem Logo (NiP, Bošnjak), Toni Vukadin (NiP, Hrvat), Ratko Orozović (NS, Srbin).