Prva zgrada u svijetu koja je koristila Edisonove žarulje s ugljičnom žarnom niti bilo je kazalište u Brnu. Tek će od 1904. žarulje sa žarnom niti od volframa preuzeti dominaciju.

Edison, američki izumitelj, rođen je1847, a umro1931. Godine. Njegovi su mnogobrojni izumi bitno utjecali na razvoj različitih područja elektrotehnike. Školovanje je prekinuo u dvanaestoj godini, a dalje se sam izobražavao. Radio je kao telegrafist na željeznici sa 16 godina, kada su započeli i njegovi prvi tehnički izumi.

Tokom svoga rada prijavio je više od 1000 patenata. Neki su njegovi izumi bili usavršavanje već postojećih rješenja, neki su otvorili nove tehničke primjene i bili poticajem drugima, a neki su ušli u trajnu primjenu. Nakon poslovnih uspjeha na usavršavanju telegrafa osnovao je 1876. laboratorij za tehnička istraživanja u Menlo Parku nedaleko od New Yorka. Godinu dana poslije izumio je fonograf, prvi uređaj za snimanje i reproduciranje zvuka, čime je otvorio potpuno novo područje snimanja i reproduciranja informacija. Svakako je najpoznatiji njegov izum električna žarulja s ugljenom niti. Za Parišku je izložbu 1881. izgradio do tada najveći generator, koji je napajao 1200 žarulja. U New Yorku je postavljao prve elektrane, uglavnom za električnu rasvjetu.
U Edisonovu je laboratoriju 1884. neko vrijeme radio i Nikola Tesla. Edison je sve svoje izume i njihovu primjenu zasnivao na istosmjernoj struji, a Teslini su izumi pokrenuli daljnju elektrifikaciju primjenom izmjeničnih struja.

Važan je Edisonov izum bio i alkalijski, tzv. čelični ili Edisonov akumulator, koji je nešto slabijih svojstava od olovnog akumulatora, ali je znatno izdržljiviji. U suradnji s W. K. L. Dicksonom patentirao je 1889. kinetofonograf (uređaj za prikazivanje filma u sinkronizaciji s fonografskom snimkom), a 1891. kinetograf (kameru) i kinetoskop. Prvi studio za snimanje filmova izgradio je 1893., a 1896. otkupio je projektor vitaskop.

Radio je i u mnogim drugim područjima, npr. na separiranju ruda, proizvodnji industrijski važnih hemikalija, sve do istraživanja biljaka za zamjenu kaučukovca u proizvodnji gume. Primio je mnoga priznanja, među njima Kongresnu zlatnu medalju, i bio izabran za člana Američke akademije znanosti. Na dan Edisonova pokopa u gradovima je diljem SAD-a nakratko ugašena javna rasvjeta, čime mu je iskazana počast kao izumitelju koji je čovječanstvu podario električnu rasvjetu.

Izvor: Enciklopedija.hr