Temperature u Indiji i Pakistanu dostigle su razorne visine u aprilu i martu ove godine, s maksimumima i do 50°C u nekim mjestima. To je, između ostalog, izazvalo nestanke struje i nestašice vode. Stručnjaci kažu da gore dolazi, jer će globalno zagrijavanje dovesti do dugotrajnijih i intenzivnijih toplinskih valova.

Izuzetno visoke temperature zabilježene su širom svijeta posljednjih godina, a čini se da je najgore na južnoj hemisferi. U Australiji i Urugvaju, naprimjer, temperature su još jednom dosegle svoje nacionalne rekorde u januaru 2022. godine, sa 50,7°C u Onslowu i 44,0°C na Floridi.

U ljeto 2021. godine u Kanadi, Turskoj i Italiji izmjerene su temperature koje prelaze sve dosadašnje rekorde u tim zemljama. Temperatura registrirana u Italiji bila je ujedno i najviša izmjerena temperatura u Evropi svih vremena (48,8°C u Sirakuzi).

Čak i na Antarktiku, u bazi Esperanza postignute su 2020. godine visoke temperature, više od 18°C.

(Izvor: Statista)