U ovome dokumentu, između ostalog stoji: “...musliman mora biti u svemu oprezan. Uzvišeni Kur'an je rekao 'Neka se opskrbe opreznošću i čuvanju...' U opreznost spada da se ništa ne preduzima na svoju ruku dok se ne posavjetuje sa pametnijim muslimanima. Nakon posavjetovanja, treba donijeti zajedničko mišljenje, koje svaki treba slijediti, pa makar se u duši i ne slagao s njime, jer je jedinstvo i sloga preča od raznih nadmudrivanja, u kojima svaki želi da iznese šta misli te da ga opravda i za njega se zalaže”. (...) “Musliman treba biti odvažan u odbrani svojih prava. Junaštvo je svojstvo koje treba imati svaki musliman. Uz junaka je uvijek i Božija pomoć. S odvažnošću se postizavaju ciljevi i čuva život, a sa kukavičlukom se upropaštava sve i čovjek strada na najmizerniji način”.

(...) “Treba svakog muslimana poučiti da je njegova sveta dužnost da ne bude zločinac, nego da bude junak, koji želi svoga neprijatelja, koji mu ugrožava život odbiti i sebe sačuvati. Onoga ko mu ništa ne čini ne smije bezpravno napadati. Pljačka ne smije biti običaj niti jednog muslimana. Oteto-prokleto-to svaka vjera tvrdi. Pojedince koji između muslimana prave izgrede trebaju drugi upozoriti na njihova nedjela i na posljedice, koje se iz toga mogu izroditi”.

(...) “Treba upozoriti muslimane da u razgovorima budu oprezni i da se ne bave kojekakvim svjetskim politiziranjem od kojeg može biti samo nama šteta, a ni u kom slučaju korist. Nužno je upozoriti muslimanski svijet, da se kani kojekakvih veselja, pjevanja, zabava i slično, jer nije ni malo čovječno ni vjerski da se takvo nešto kod muslimana javno nalazi kada hiljade muslimanskog življa bi gajri hak na najgroznije načine stradaju”.

(...) “Misao El Hidaje neka bude misao svakog muslimana. Sastanimo se i ujedinimo na pravom putu. S nadom u Boga i punim pouzdanjem u Njega nemojmo malaksavati ni u očaj i tugu padati, nego prihvatimo se korisna posla i Božije kapije s koje se nikad niko nije bez uspjeha vratio samo ako joj je iskreno pristupio”.