Oko 1500. godine osnovano je udruženje humanističkih učenjaka u Saint Diéu, u Vojvodstvu Lorene. Zvali su sebe Gimnazija Vosagense, a njihov vođa je bio Walter Lud. Njihova početna namjera bila je da objave novo izdanje Ptolomejeve geografije. Godine 1506. Gimnazija je dobila francuski prijevod Soderinijevog pisma, knjižice pripisane Amerigu Vespucciju koja je pružila senzacionalan prikaz četiri navodna Vespuccijeva putovanja radi istraživanja obale zemalja nedavno otkrivenih u zapadnom Atlantiku. Gimnazija je pretpostavila da je to "novi svijet" koje su pretpostavili klasični pisci. Soderinijevo pismo dalo je Vespucciju zasluge za otkriće ovog novog kontinenta i impliciralo da su novodobivene portugalske karte zasnovane na njegovim istraživanjima.

Waldseemüller se fokusirao na stvaranje mape svijeta koristeći skup izvora uključujući mape zasnovane na djelima Ptolomeja, Henricusa Martellusa, Alberta Cantina i Nicolò de Caveria. Uz veliku zidnu mapu od 12 panela, Waldseemüller je kreirao manji, pojednostavljeni globus. Zidna karta bila je ukrašena istaknutim portretima Ptolomeja i Vespuccija. Mapa i globus su bili poznati po tome što su Novi svijet prikazali kao kontinent odvojen od Azije i po tome što su južnoj kopnenoj površini dali naziv Amerika. Do aprila 1507. objavljeni su karta, globus i prateća knjiga Uvod u kosmografiju. Hiljadu primjeraka je štampano i prodato širom Evrope.

Karta Evrope 1511.

U narednim godinama štampane su i druge karte koje su često uključivale ime Amerika. Iako je Waldseemüller namjeravao da se naziv odnosi samo na određeni dio Brazila, druge karte su ga primjenjivale na cijeli kontinent. Godine 1538. Gerardus Mercator je koristio Ameriku da imenuje i sjeverni i južni kontinent na svojoj utjecajnoj mapi i do tog trenutka, ime je fiksirano na Novom svijetu.

Godine 1511. objavio je Carta Itineraria Europae, mapu puteva Evrope koja je pokazivala važne trgovačke puteve, kao i hodočasničke rute iz srednje Evrope do Santiago de Compostele, Španija. Bila je to prva štampana zidna mapa Evrope. Na toj karti jedina država ili teritorija u našem bližem okruženju navedena je samo Bosna, pod imenom Bossina.