Oko 48.000 internet domena, koje pripadaju građanima i organizacijama Ujedinjenog Kraljevstva, uključujući i pro-Brexit stranicu Leave.eu, od jučer je isključeno na neodređeno vrijeme, nakon što je agencija zadužena za registraciju opozvala njihove nazive domena .eu. Ovaj potez označava posljednji korak u tekućem procesu otkako se Velika Britanija povukla iz EU 31. januara 2020.

Vlasnicima .eu domena sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu rečeno je da moraju dokazati da ispunjavaju uslove za domen EU; u suprotnom bi rizikovali suspenziju, što znači da njihovi domeni ne bi mogli podržati web-hosting ili funkcionalnost e-pošte.

Da bi registrovali .eu domenu, pojedinci moraju biti ili građani ili rezidenti bloka, a organizacije treba da budu osnovane unutar Evropske unije.

Više od 80.000 web stranica dobilo je status "suspendovanog", nakon završetka prelaznog perioda Brexita 31. decembra 2020. Do jula prošle godine, one koje nisu uspjele dokazati da ispunjavaju uslove stavljene su u status "povučene", a .eu domeni opozvani su im na neodređeno vrijeme.

Oni koji su rezidenti ili državljani Evropske unije moći će odmah ponovo registrirati .eu domene koje su ukinute od ponedjeljka.

Ovo predstavlja još jedan u nizu pokazatelja koliko je proces izlaska iz Evropske unije kompliciran za građane Velike Britanije i njihovo svakodnevno poslovanje.