Podaci koji dolaze iz Španije pokazuju da ova zemlja veoma loše kotira u konkurenciji evropskih zemalja kada je riječ o obrazovanju i poslovnoj aktivnosti mladih.

Španija je i dalje jedna od evropskih zemalja s najvećim postotkom ljudi u dobi od 18 do 24 godine koji nisu ni zaposleni ni obrazovani ili osposobljeni - grupa poznata kao NEETS ili ninis. Ukupno je 19,9% mladih palo u ovu kategoriju 2020. godine, prema izvještaju Obrazovanje na prvi pogled 2021., koji je u četvrtak predstavila Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OCDE). Samo je Italija, sa 24,8%, zabilježila veći udio mladih ljudi koji niti rade niti studiraju. Grčka je sa 19,3%zauzela treće mjesto.

Prema riječima stručnjaka, pandemija koronavirusa i njezin utjecaj na obrazovanje i tržište rada možda su doprinijeli tome da je Španija toliko zaostala za drugim europskim zemljama, poput Njemačke, Norveške i Švedske, gdje je postotak NEET -ovaca manji od 10%.

Što se tiče obrazovanja, mladi u Španiji imali su dodatne poteškoće u učenju na daljinu, jer je pandemija primorala časove na internet. Ovo se pokazalo posebno izazovnim za one koji su imali problema s pristupom internetu ili koji nisu imali digitalne uređaje.

Godinama je padao procenat mladih ljudi u Španiji koji ne rade ni studiraju, ali se to promijenilo 2020. godine - trend koji je primijećen u svim zemljama OECD -a. Stopa je pala sa 23,2% u 2016., na 20,9% u 2017., 20,2% u 2018. i 19,7% u 2019, pa je porasla na 19,9% u 2020. U međuvremenu, prosjek za zemlje OECD -a je sa 15,8% u 2016. pao na 14,1% u 2019., a zatim i 2020. godine, na 14,6%.

Ipak, trenutni podaci nisu niti malo ohrabrujući za ovu evropsku zemlju, a ukoliko se sličan trend nastavi, Španci će sigurno preteći i mnoge nerazvijene zemlje u kontekstu aktivnosti mladih.