Zakon o materijalnoj podršci porodicama sa djecom odnosi se na njegovo usklađivanje s federalnim zakonom koji treba stupiti na snagu 8. oktobra ove godine, a riječ je o primanjima nezaposlenih porodilja i jednokratne pomoći za opremanje novorođenčadi, dječjeg dodatka i određenih drugih prava, s tim da se sredstva za ostvarivanje prava na dječji dodatak osiguravaju u proračunu Federacije, a sredstva za ostvarivanje prava na novčanu pomoć nezaposlenoj porodilji u proračunu kantona.

- Nezaposlene porodilje koje su dosad imale naknadu od 400 maraka i primale je šest mjeseci, sada će tu naknadu dobivati dvanaest mjeseci. Također, naknada će se isplaćivati po djetetu, tako da postoji i dvostruka naknada ako su primjerice rođene dvojke - objasnio je zamjenik predsjedavajućeg Skupštine HNŽ-a Tomislav Martinović. 

Po podacima iz ranijih godina, oko 1.200 majki-porodilja ostvarit će ovo pravo.

Važna izmjena koju sadržava ovaj zakon odnosi se i na ukidanje imovinskog cenzusa koji više neće biti uvjet za ostvarivanje prava, nego će pravo na naknadu ostvariti svaka majka-porodilja koja je u Službi za zapošljavanje HNŽ-a evidentirana kao nezaposlena.

 Po riječima predsjedavajućeg Skupštine HNŽ-a Šerifa Špage, to je 55 posto od najniže plaće, ali odlukom Vlade će se svake godine, u odnosu na stanje u proračunu, ta primanja mijenjati, odnosno povećavati.

 Status uposlenih porodilja i dalje ostaje isti, tj. primaju naknadu 12 mjeseci s tim da kantonalni proračun to refundira u iznosu od 40 posto od onoga što im daju poslodavci.