Nevladina organizacija B'Tselem osudila je "jevrejsku nadmoć" i diskriminaciju Palestinaca i kazala kako takvo ponašanje dovodi u pitanje izraelski demokratski identitet.

Izraelska nevladina organizacija za ljudska prava B'Tselem, koaj duže od tri desetljeća prati dešavanja u vezi sa okupacijom palestinskih teritorija, izazvala je buru negodovanja u Izraelu objavivši da se Izrael više ne smije smatrati zemljom pune demokratije.

B'Tselem tvrdi de je politika premijera Benjamina Netanyahua promovirala de facto apartheid za milione Palestinaca od 1967. godine. Zakon o jevrejskoj nacionalnoj državi, usvojen 2018. godine, koji 20% Izraelaca palestinskog porijekla svrstava među „građane drugog reda“ i prijedlog za djelimično pripajanje Zapadne obale, predviđen 2020. godine u mirovnom planu Donalda Trumpa su, prema mišljenju ove nevladine udruge koja je povezana s ljevicom, posljednji korak politike "jevrejske supremacije" prema arapskom stanovništvu koje živi između rijeke Jordan i Sredozemlja.

To je prvi put da nevladina organizacija koja teži djelovati kao kritična savjest Izraela dovodi u pitanje demokratski sistem na međunarodno priznatoj teritoriji Izraela, na izvornim granicama Zelene linije 1948. godine.

B'Tselem tvrdi da stvarnost na terenu odražava politiku segregacije na palestinskim teritorijima, koje Izrael zauzima i njima upravlja kao da su praktički jedan entitet sa samom hebrejskom državom.

U svojim zaključcima, ta nevladina organizacija tvrdi da izraelska vlada namjerava "judeizirati" čitav palestinski teritorij britanskog mandata (1918. - 1948.) od Jordana do Mediterana, ograničiti pravo na slobodu kretanja Palestinac, lišava ih državljanstva i punog demokratskog učestvovanja u "političkom sistemu koji upravlja njihovim životima i određuje njihovu budućnost".

Direktor B'Tselema, Hagai Elad zaključuje da politička izjava nevladine organizacije predstavlja "poziv na promjene". "Na isti način na koji su ljudi stvorili ovaj režim", upozorava Elad, "ljudi također mogu promijeniti" sistem.

Naprimjer, Izrael nije izgradio niti jednu novu zajednicu za arapsko stanovništvo između Jordana i Mediterana, prema podacima B'Tselema, osim što grupira nomadske beduine lišene pašnjaka. Kontrola nad popisima stanovništva, registrima imovine i granicama (osim Rafaha, između Gaze i Egipta) Izraelu daje dominantan položaj.